e-arkiv

Ramavtal snart klart?
9 apr 2018

Tilldelningsbeslut i SKLs ramavtal e-arkiv 2016 fattat

//
Kommentarer0

Upphandlingen syftar till att täcka behovet av e-arkivering hos kommuner, landsting, regioner och deras bolag.Upphandlingen omfattar både funktioner för e-arkivering och konsulttjänster.
Nu har ett antal leverantörer mottaget tilldelningsbeslut i ramavtalets tre delar – anskaffningstjänster, e-arkivlösning med tillhörande tjänster och e-arkivtjänster. 6 leverantörer har tilldelats samtliga områden. Avtalsspärr gäller till tom 16 april.

8 anbudsgivare har tilldelats anbudsområde 1 (Anskaffningstjänster), 10 anbudsgivare har tilldelats anbudsområde 2 (e-arkivlösning med tillhörande tjänster) och 8 anbudsgivare har tilldelats anbudsområde 3 (e-arkivtjänster). 6 av anbudsgivarna har tilldelats samtliga anbudsområden.

Mer information kommer från SKL Kommentus Inköpscentral inom kort.