Upphandling överprövad

Avtalsspärr förlängd
23 apr 2018

Tilldelningsbeslut i SKLs ramavtal e-arkiv 2016 överprövad

//
Kommentarer0

Tidigare  informerade vi om att tilldelningsbesluten i SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv  var fattade och att avtalsspärr gällde till 16/4. Upphandlingen är överprövad och därmed inträder förlängd avtalsspärr. SKL Kommentus lämnar information löpande så fort det finns något att informera om.