Ny rapport

Utvecklingen har stannat av!
30 jan 2018

Tillgängliggörande av information – utvecklingen har stannat av

/
Postad av
/
Kommentarer0

Statskontoret har genomfört en uppföljning av myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande och som de nu presenterar. Deras undersökning visar att arbetet går långsamt och att utvecklingen i jämförelse med undersökningen 2015, till viss del till och med går tillbaka. Hälften av kommunerna och landstingen samt var tredje myndighet har inte kännedom om PSI-lagen och vad den innebär. Det är bara drygt 20 procent av myndigheterna som har publicerat en PSI-förteckning, något de måste göra. Intresset är lågt för att utveckla arbetet och det är endast 15 procent av myndigheterna och 10 procent av kommunerna som har tagit fram en strategi för hur arbetet ska gå till. Myndigheterna ser helt enkelt inte detta som en del av sin kärnverksamhet.

Myndigheterna nämner tre saker som hindrar en snabbare utveckling:
• Resursbrist
• Att verksamhetssystemen inte är anpassade till att tillgängliggöra information
• Svårigheter att identifiera relevant information för tillgängliggörande

En annan faktor som Statskontoret också nämner i sin rapport är att fokus nu verkar ligga på informationssäkerhet i stället för på tillgängliggörande av information.
Kan händelser som Transportstyrelsens outsourcing och den debatt om informationssäkerhet som varit på tapeten under 2017 ha bidragit till att myndigheter av rädsla för att publicera fel information väljer att inte tillgängliggöra något alls?

Att endast ett fåtal myndigheter och kommuner har tagit fram något så grundläggande som en strategi för arbetet kan kanske också vara en bidragande orsak. Har man inte klart för sig vilket mål och vilket syfte man vill uppnå, är det svårt att utföra ett konkret arbete. Det är också intressant att det bland annat är svårigheter med att identifiera informationen som hindrar tillgängliggörandet, då identifieringen och kartläggning av information bör vara något grundläggande och något som bör ingå i varje organisations informationshantering.

konferensen Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data den 18 april har du chansen att få veta mer om Statskontorets undersökning. Du får också lyssna på myndigheter som har utvecklat sitt arbete inom PSI och öppna data. Hur har de arbetat och vilka rekommendationer kan de ge?