Nya kurser

Om att arbeta som ärendecontroller
2 feb 2020

Tillitsskapande sammanträden och Ärendecontroller

//
Kommentarer0

Intervju med Peter Friberg – kursledare för kurserna Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser samt Ärendecontroller

Du är kursledare för kurserna ”Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser” och ”Ärendecontroller”. Hur känns det?
Tack, väldigt bra och spännande. Jag har ju arbetat med de här frågorna länge och känner väldigt starkt för området.
Varför ska man gå dina kurser?
För att de är anpassade utifrån den verklighet som man som nämndsekreterare möter idag. De är praktiska och som kursdeltagare så kommer du att få med dig redskap som du kan börja använda direkt när du är tillbaka på ditt vanliga arbete.
Kan du berätta lite om de olika kurserna?
Kursen om tillitsskapande sammanträden riktar sig till den som är ny på arbetet eller som behöver praktiska tips för att utveckla sitt arbete. Den är praktisk och utgår både från mina erfarenheter samt utifrån den forskning som gjorts om tillitsbaserad styrning. Min ambition är att det ska vara den kurs som själv hade önskat att jag hade fått när jag var ny som nämndsekreterare.
Kursen Ärendecontroller riktar sig till den som arbetar med att styra eller samordna ärenden i offentlig förvaltning. Under kursen så går vi igenom processen i en offentlig förvaltning och hur man ska organisera de olika delarna för att få den att fungera som tänkt. Kursen kan mycket väl kombineras med tillitsskapande sammanträden.
Hur är du som kursledare?
Jag utgår mycket från faktiska exempel och mina egna erfarenheter. Jag tycket om när det uppstår en dynamik i gruppen och när man kan få till en bra diskussion. Mitt mål är man som deltagare ska kunna åka hem och börja tillämpa det som vi gått igenom direkt. Det ska vara praktiskt tillämpbart. Sedan så ska man ju givetvis också ha roligt – inte minst eftersom deltagarna på mina kurser har Sveriges kanske roligaste jobb!
Kan du berätta lite om dina egna erfarenheter och bakgrund?
Jag har arbetat som kanslichef och nämndsekreterare i drygt femton år. Mitt uppdrag har ofta varit verksamhetsnära med daglig kontakt med chefer och medarbetare. Ofta väldigt spännande och omväxlande!
Du har en lite ovanlig hobby…?!
Ja, jag samlar faktiskt på antika ärendehanteringsprocesser! Den äldsta som jag hittat är ungefär fyratusen år gammal från Babylonien men jag är övertygad om att det finns ännu äldre. Den vackrast är från Egypten och har en bevingad gudinna som omfamnar en flodlikande process.

Vill du veta mer? Här finns information om kurserna Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser samt Ärendecontroller.