Fortsatta brister hos Transportstyrelsen

Rapport från Riksrevisionen
24 sep 2018

Transportstyrelsen gav IBM tillgång till känsligt register

//
Kommentarer0

På sverigesradio.se kan man ta del av att känsliga uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister var tillgängliga för ett stort antal anställda inom IBM, och företaget fick själv bestämma vilka som skulle få administratörstillgång.