Personalen var inte säkerhetsprövad

enligt svensk lag
2 feb 2018

Transportstyrelsens outsourcing

/
Postad av
/
Kommentarer0

”Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka uppgifter som hanteras av icke-säkerhetsprövad personal efter att myndighetens it-drift utkontrakterats.
I rapporten konstateras att information i Transportstyrelsens register varit tillgänglig för it-tekniker hos driftleverantören och dess underleverantörer. Personalen var inte säkerhetsprövad enligt svensk lag, men hade säkerhetskontrollerats av den egna organisationen och skrivit på sekretessavtal. Myndigheten har ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören.” Läs mer