500 kr/timme

för sekretessprövning
5 aug 2019

”Tveksamt att ta betalt för sekretessprövning”

//
Kommentarer0

I Sydöstran skriver Anders Nilsson, chefredaktör, om Länsstyrelsens rutin att ta betalt för att sekretesspröva. Han skriver: ” ’Kostnaden är enligt avgiftsförordningen 125 kronor per påbörjad 15-minutersperiod’, fick jag besked om när jag begärde ut ett ärende på postlistan.”

Anders ifrågasätter om det kan vara meningen att det ska vara svårt att få ut allmänna handlingar. Att man ska känna sig som en besvärlig kund när man vill ta del av allmänna handlingar

Läs artikeln här