UD JO-anmäls

Sena med att lämna ut handlingar
4 feb 2019

UD lämnade ut handlingar efter ett år

//
Kommentarer0

I en notis i Medievärlden rapporterar Sirén om att UD JO-anmälts av journalister för att inte lämnat ut offentliga handlingar förrän efter närmare ett år. JO har startat en utredning.

Det handlar om handlingar rörande statsrådens representation och transaktionslistor för Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd som inte lämnats ut i tid.

Senast den 1 april ska utrikesdepartementet inkomma med ett yttrande till JO.

Läs Medievärldens notis här