Testa verksamhetens informationshantering!

Dokumentinfo hjälper dig att utvärdera din organisation förmåga att hantera information/allmänna handlingar. Vi ger dig en grund för kommande verksamhetsutveckling-
12 maj 2020

Utvärdera din verksamhets informationshantering/hantering av allmänna handlingar!

/
Postad av
/
Kommentarer0

Nu lanserar Dokumentinfo ett enkelt verktyg för att utvärdera informationshanteringen i din organisation. Genom att svara på frågor om informationshantering kan du snabbt mäta temperaturen i din organisation. Hur väl fungerar vår interna styrning? Lever vi upp till lagar och externa krav? Har användarna rätt information i rätt tid?

Fyll i enkäten så får du inom kort en övergripande sammanställning över hur informationshanteringen fungerar i just din organisation. Vi hör av oss till dig för att hjälpa dig analysera utfallet och ge dig en jämförelse med andra organisationer.

Till undersökningen