Sätt informationen i centrum

inte klassificeringsstrukturen
15 dec 2017

Vad är viktigast i en informationshanteringsplan: processer eller information?

/
Postad av
/
Kommentarer0

av Olle Ebbinghaus

De regler för verksamhetsbaserad arkivredovisning som kom för knappt 10 år sedan har inneburit att det finns många informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) som har processer som utgångspunkt, och som också är strukturerade med processerna som utgångspunkt. I många fall arbetar man i ett excelark som, i kolumner från vänster till höger, beskriver verksamheten i verksamhetsområden, grupper av process samt processer, för att sedan lista informationstyper (som också kan kallas handlingstyper eller dokumenttyper) som finns i de olika processerna. Därefter följer regler för hantering av informationstyperna (t. ex. gallring, uppgifter om sekretess och i vilket i IT-stöd informationstypen ska hanteras).

Ambitionsnivån är ofta en total kartläggning av verksamheten, dess processer och all information som finns i processerna och man eftersträvar en röd tråd från övergripande beskrivningar av verksamheten (verksamhetsområdena) ner till detaljer (informationsobjekten t. ex. dokumenten).
Det är dock svårt att nå målet. Det är få verksamheter som kan beskrivas på detta sätt.

Hel artikeln kan du läsa här