OÖVERSKÅDLIG OCH OMÖJLIG ATT HANTERA

Dålig informationshantering leder till stress och konflikter
24 sep 2018

Vad kan du göra åt informationsröran?

//
Kommentarer0

I många organisationer finns det svårigheter med hantering av information i det dagliga arbetet. Det finns flera centrala IT-system där man kan lagra det man arbetar med. Viss information skrivs ut och lagras (också) på papper.  En del av de personer som arbetar i organisationen tycker inte att de centrala IT-systemen fungerar bra så de lagrar dokumenten på sina datorer och i sina e-postlådor istället. Alla dokument kopieras och lagras på flera ställen. Kort sagt: det finns en informationsröra som är både oöverskådlig och omöjlig att hantera.

Dessutom är det är väldigt enkelt att skaffa sig nya verktyg för hantering och lagring av information. Detta sker utan att vi tar bort de gamla, så vi får ofta fler och fler ställen att leta på. Många nya IT-system införs utan tydlighet i vad som ska lagras där eller hur vi förväntas arbeta med verktyget.

Hur påverkar röran dig som arbetar i organisationen? Förmodligen gör den det när du inte kan fråga dina kollegor – när de är på semester, är sjuka, har slutat, bytt arbetsuppgifter eller av andra skäl inte är tillgängliga – då visar det sig att det inte går att använda röran

Läs hela bloggartikeln här