Vägledning

För skolor och förskolor
29 apr 2019

Vägledning för hantering av personuppgifter inom skola och förskola

//
Kommentarer0

Datainspektionen ger ut vägledning och råd för skolor och förskolor, både inom privat och offentlig verksamhet, samt till dig som är förälder. Personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt de har till skydd för sina uppgifter.

Den som är personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och att dataskyddsreglerna följs. Den personuppgiftsansvarige är den verksamhet som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Läs mer på Datainspektionens webbplats