Vägledningar för Molntjänster

I väntan på utredning
10 nov 2019

Vägledningar för molntjänster

//
Kommentarer0

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.En statlig utredning har fått i uppdrag att lämna förslag inom dessa områden. I väntan på resultatet föreslår SKL att kommuner och regioner analyserar hur informationen kan hanteras av molntjänster med stöd av dessa vägledningar. Det är vägledning för verksamhetsansvariga, Molntjänster och konfidentialitetsbedömning och Cloud Act

Läs mer här