Data måste säkras

10 aug 2017

”Våra data måste vara i säkert förvar”

//
Kommentarer0

Ledare: Hårdare kontroll över dataservrar. Det finns en gräns för outsourcad it-drift hos myndigheter vilken Transportstyrelsen har överskridit, skriver ledarskribenten Karl af Geijerstam, Bohusläningen.

Läs mer här