Rörigt bland dokumenten

Socialtjänsten i Hedemora bryter mot gällande regler
13 okt 2019

Viktiga dokument bortglömda i ett förråd

//
Kommentarer0

Sveriges Radios program Kaliber granskade nyligen socialtjänsten i Hedemora kommun. I ett förråd på socialkontoret i Hedemora som tre flyttkartonger med över 300 originalhandlingar har förvarats. Handlingar som varit försvunna och som inte diarieförts eller hanterats på annat enligt gällande regler.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk:

– Det är anmärkningsvärt att man så uppenbart bryter mot både tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen där man har en skyldighet att diarieföra allmänna handlingar framför allt de som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Det här är ett uppenbart och flagrant brott mot en av våra viktigaste grundlagar. Det skulle kunna vara rent av kriminellt, det skulle kunna vara tjänstefel och även brott mot tystnadsplikten om de här sekretessbelagda uppgifterna har fladdrat iväg. Det är märkligt att en myndighet beter sig på det här viset.

Läs och lyssna på Sveriges Radios sajt: Olle Lundin (Flagrant brott mot viktig grundlag) och Inspektion för vård och omsorg (Inte okej med känsliga dokument i förråd)