Ramavtal

Workshop
22 maj 2018

Workshop för inledande arbete med e-arkiv

//
Kommentarer0

I början av maj tecknade SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal med 8 leverantörer för anbudsområde Anskaffningstjänster i ramavtal e-arkiv 2016. Anbudsområdet omfattar konsulttjänster för stöd vid förberedelser inför och vid anskaffning av e-arkiv. Den 18 juni arrangerar SKL Kommentus en workshop som ett stöd för de som vill använda ramavtalet.

Ur inbjudan:
Anbudsområdet omfattar konsulttjänster för stöd vid förberedelser inför och vid anskaffning av e-arkiv vilket inkluderar följande kompetenser:
– Projektledning
– Framtagande av arbetssätt, rutiner och lösningar för digitalt bevarande (e-arkiv)
– Informationsvärdering och gallringsutredningar
– Informationsklassning
– Begrepps- och informationsmodellering
– Processmodellering
– Kravfångst/kravanalys för e-arkivlösningar
– Nyttokalkylering
Som ett extra stöd för de av er som är intresserade av att avropa dessa tjänster, bjuder vi nu in till en workshop där vi kommer att gå igenom anbudsområdet och genomföra några initiala övningar. Övningarna ska ge er ett underlag att ta med hem och kan hjälpa er att formulera ert avropsunderlag.
Tid: 18 juni, kl 13:00 till 16:00
Plats: SKL Kommentus lokaler på Hornsgatan 15 i Stockholm

Anmälan och mer information, Tommy Bengtsson, tommy.bengtsson@sklkommentus.se,  SKL Kommentus