Jönköpings läns museum tog hjälp av Dokumentinfo

Jönköping läns museum

Vad heter du och var arbetar du?
Johan Gärskog, chef för Jönköpings läns museum

På vilket sätt har du haft att göra med Dokumentinfo?
Dokumentinfo fick uppdraget att under 2021 genomföra en utredning rörande arkivverksamheten på Jönköpings läns museum. Syftet med arkivutredningen var att genomlysa och säkerställa ett arkiv som är tillgängligt, hållbart och användbart för olika användare. Utredningen mynnade ut i nio förslag till åtgärder som länsmuseet sedan på ett både strategiskt och operativt sätt arbetat vidare med. Redan under efterföljande år har vi arbetat fram en dokumenthanteringsplan där vi också har haft ett konsultativt stöd från Dokumentinfo. Vidare har vi gjort en omorganisation vilket frigjort medel att personellt satsa på arkivverksamheten genom att anställa en ämbetsarkivarie och en arkivassistent.

Det långsiktiga målet är förstås att tillgängliggöra museets arkiv och säkerställa långsiktigt hållbara arkiv. Detta är naturligtvis en omfattande och komplex uppgift som aldrig tar slut, men utredningen som gjordes var en mycket bra grund för att påbörja denna resa med raketfart!

Vad tycker du om Dokumentinfo?
Dokumentinfo har under hela processen varit lyhörda, kontinuerligt återkopplat på ett utmärkt sätt samt visat stor kunnighet inom arkivområdet. Sammantaget är vi mycket nöjda med detta samarbete.
Vad heter du och var arbetar du?
Johan Gärskog, chef för Jönköpings läns museum

På vilket sätt har du haft att göra med Dokumentinfo?
Dokumentinfo fick uppdraget att under 2021 genomföra en utredning rörande arkivverksamheten på Jönköpings läns museum. Syftet med arkivutredningen var att genomlysa och säkerställa ett arkiv som är tillgängligt, hållbart och användbart för olika användare. Utredningen mynnade ut i nio förslag till åtgärder som länsmuseet sedan på ett både strategiskt och operativt sätt arbetat vidare med. Redan under efterföljande år har vi arbetat fram en dokumenthanteringsplan där vi också har haft ett konsultativt stöd från Dokumentinfo. Vidare har vi gjort en omorganisation vilket frigjort medel att personellt satsa på arkivverksamheten genom att anställa en ämbetsarkivarie och en arkivassistent.

Det långsiktiga målet är förstås att tillgängliggöra museets arkiv och säkerställa långsiktigt hållbara arkiv. Detta är naturligtvis en omfattande och komplex uppgift som aldrig tar slut, men utredningen som gjordes var en mycket bra grund för att påbörja denna resa med raketfart!

Vad tycker du om Dokumentinfo?
Dokumentinfo har under hela processen varit lyhörda, kontinuerligt återkopplat på ett utmärkt sätt samt visat stor kunnighet inom arkivområdet. Sammantaget är vi mycket nöjda med detta samarbete.