Dokumentinfo – experter på informationshantering

Vi är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi är experter på informations-, ärende- och arkivhantering och erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser inom området. Vi har alltid kundens bästa för ögonen och sätter verksamheten i fokus, inte teknikval, IT-produkter eller andra leverantörsspecifika lösningar. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är kostnadseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.

Vad kan vi på dokumentinfo göra?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Våra insatser är av skiftande karaktär, alltifrån strategiska informationshanteringsprojekt i stora organisationer, till några timmars arbete med att ge synpunkter på processbeskrivningar eller informationshanteringsplaner. Våra kunder är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statliga och kommunala bolag, stora och små företag samt ideella organisationer i hela Sverige.

Exempel på våra konsulttjänster

  • Förstudier och utredningar
  • Stöd vid kravställning och upphandling av IT-system
  • Ledning av arkivfunktionen, diariefunktionen eller motsvarande
  • Projektledning
  • Workshopledning

Kontakta oss

  • Expertråd och rådgivning
  • Kurser och utbildningar
  • Processkartläggningar och analyser
  • Framtagande av styrdokument som informationshanteringsplan, instruktioner och gallringsutredningar
  • Uppföljningar och utvärderingar