Anpassade utbildningar

Vill du ha en utbildning som tar avstamp i just din organisation och er situation just nu? Du kanske vill ha en utbildning för alla registratorer och arkivarier samtidigt där utrymme för interna diskussioner ges under kunnig ledning? Du kanske vill ha en riktad utbildning till hela projektgruppen vid uppstart för att alla ska ha samma kunskapsgrund om informationshantering? Du vill kanske ha en tretimmars genomgång eller ett helt kurspaket?

Vi sätter samman anpassade utbildningar efter just dina önskemål och behov. Du bestämmer vilka moment som ska ingå och vilka mål utbildningen har. Tillsammans går vi igenom hur stor andel som ska vara föreläsning, övning eller diskussion, vi kan till exempel ha övningar med just er information som grund. Diskussioner kan göras strukturerade så att de direkt kan utgöra input till ert nästa steg.

Vi genomför många anpassade utbildningar per år. Våra utbildningar hålls av professionella och engagerade utbildningsledare med stor kunskap inom området informationshantering.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg.

Kontakta oss gärna för att se vad vi kan erbjuda just dig och din organisation.