Fokus: PSI och öppna data Fokus: PSI och öppna data

Konferens

OnsdagApril18

Öppna data har ett värde för alla!Läs mer!
Fokus: PSI och öppna data
eArkivera i praktiken eArkivera i praktiken

eArkivera i praktiken

eArkiv är en del av organisationens informationsflöde

I denna kurs får du kunskap och handfasta råd från verkligheten. Kursen tar fasta på att eArkiv är en del av organisationens informationsflöde och ger exempel på en leveransprocess, där vi med hjälp av övningar och diskussioner djupdyker i vissa ämnen. Du får lära dig grundläggande strategier för eArkivering, processtänk metoder och arbetssätt hands on. Vi går igenom begrepp, standarder och grundläggande informationshantering. Kursen är till för dig som är intresserad av eArkivering och har arbetat med frågorna ett tag eller har kunskap om arkivering motsvarande vår kurs Arkivera i praktiken.
TorsdagMars08
Medicon VillageLundTill anmälan
OnsdagApril11
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan


Läs mer!
eArkivera i praktiken
Arkivera i praktiken Arkivera i praktiken

Arkivera i praktiken

Arkivet är en resurs för framtiden

Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivering enligt gällande regelverk. Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden.
OnsdagMars21
Centralhuset konferensGöteborgTill anmälan
TorsdagMaj17
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan


Läs mer!
Arkivera i praktiken
Diarieföra i praktiken Diarieföra i praktiken

Diarieföra i praktiken

Känn dig trygg i rollen som registrator

Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system. Tillsammans går vi igenom lagkraven och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer samt hur rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.
TisdagApril17
Centralhuset konferensGöteborgTill anmälan
OnsdagMaj30
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan


Läs mer!
Diarieföra i praktiken

Utbildning

Kurser

Kurser inom informationshantering hålls av Dokumentinfos professionella och engagerade kursledare med stor kunskap inom branschen. Vi erbjuder även skräddarsydda interna kurser på plats hos kund.

Konferenser

Aktuella konferenser:

Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data. Vad innebär PSI-lagen? Vad är öppna data? Varför ska man tillgängliggöra sin information och hur gör man? Lyssna till ledande experter, lär av praktikfall och möt branschkollegor.

GDPR Seminarium i Lund den 28 februari. Boka din plats nu!

Konsulttjänster

Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Exempel på vad vi kan göra är förstudier och utredningar, stöd vid kravställning och upphandling av IT-system, projektledning och processkartläggningar.
Kontakta oss: info@dokumentinfo.se, 0302-154 30

Ta gärna del av vårt tjänstekoncept dokumenthanteringscoachen eller verktyget dokumenthanteringsplan.se.

dhplogo

Dokumenthanteringsplan.se är en användarvänlig tjänst för hantering av dokumenthanteringsplaner. Den är enkel att lära sig, snabb att söka i, sortera och filtrera information ur. Den kan börja användas direkt utan komplicerade och tidskrävande installationer eller utbildningar. Läs mer här!