Hantering av allmänna handlingar Hantering av allmänna handlingar

Hantering av allmänna handlingar

Vad alla som arbetar i offentlig sektor borde veta!

Vill du vara säker på att ni kan hantera allmänna handlingar? Då har vi lösningen! De kan gå en kurs på ca 30 minuter framför sin egen dator och du som ledare får meddelande om vilka som klarat kursen och vilka som kan behöva en knuff på vägen. Givetvis kan man gå kursen bara för sin egen skull också.Säkerställ att ni lever upp till lagkraven på ett enkelt sätt. Du kan som ledare vara trygg i att dina medarbetare vet vad som gäller när det gäller vad som är allmänna handlingar och hur utlämnande av dem ska ske.Kursen innehåller fem avsnitt som belyser lagkraven på allmänna handlingar. Efter varje avsnitt kommer fem frågor som man måste ha rätt på för att gå vidare i kursen. Då säkerställs att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna. I slutet får deltagarna ett certifikat som givetvis de själva kan skryta med men du som ledare kan enkelt få en sammanställning av resultaten.


Läs mer!
Hantering av allmänna handlingar
Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser

Tillitsskapande sammanträde i nämnder och styrelser

Så får du sammanträden att fungera!

Hur får jag sammanträdet att fungera smidigt och effektivt? Kan jag arbetet kring sammanträdet bidra till en ökad tillit mellan tjänstemän och politiker?
Kursen vänder sig till dig som är ny som sekreterare i en nämnd eller styrelse. Vi kommer att gå igenom hur man organiserar ett sammanträde, före, under och efter, för att det ska fungera väl. Vi går igenom sammanträdets formalia och förutsättningar. Under hela kursen så kommer arbetet med att skapa tillit mellan tjänstemän och politiker att löpa som en röd tråd.
Under dagen så kommer du att få med dig olika praktiska redskap. Du vet vilka fallgropar som kan uppstå och hur du undviker dem. Du har fått metoder för att stödja ordföranden och tjänstemän. Du kommer att veta hur du kan hantera olika situationer som kan uppstå.


Läs mer!
Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser
Ärendecontroller Ärendecontroller

Ärendecontroller

För en effektiv ärendehanteringsprocess!

Under kursen så kommer vi att gå igenom ärendehanteringsprocessens delar och vilka krav som ställs i dess olika moment. Särskild vikt läggs vid hanteringen utifrån moderna digitala hjälpmedel. Efter dagarna så kommer du att ha kunskap om processen olika delar och hur du kan styra och utveckla den. Du kommer att ha med dig en metod för att utforma, utveckla och driva ärendehanteringsprocessen i din organisation. Du vet vilka krav som du kan ställa och vilka fallgropar att undvika. Du har fått med dig idéer och lösningar som du kan använda på hemmaplan.


Läs mer!
Ärendecontroller
GDPR i praktiken GDPR i praktiken

GDPR i praktiken

Skapa ordning bland personuppgifterna!

Du kommer att kunna arbeta självständigt med GDPR-frågorna enligt gällande regelverk. Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter samt metoder för ett praktiskt GDPR-arbete. Tillsammans går vi igenom dataskyddsförordningen och andra lagkrav som påverkar samt vad förordningen innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra styrning och redovisning av personuppgifter samt hur rutiner för personuppgiftsbehandlingen kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud eller personuppgiftsbiträde.


Läs mer!
GDPR i praktiken
Socialtjänstens informationshantering Socialtjänstens informationshantering

SOCIALTJÄNSTENS INFORMATIONSHANTERING

Rättssäker dokumentation

Arbetar du med administration inom socialtjänsten och har kanske nyligen fått ansvar för ert arkiv? Kanske är du arkivassistent eller arkivredogörare och behöver känna dig tryggare i din roll? På kursen går vi igenom gällande regelverk och gallringsråd och du får också praktiska tips på hur ditt arkiv kan bli enklare att hantera. Vi pratar om vikten av en användarvänlig dokumenthanteringsplan, gallring och utlämnande av allmän handling.


Läs mer!
Socialtjänstens informationshantering
Skolans informationshantering Skolans informationshantering

SKOLANS INFORMATIONSHANTERING

Skolans information är en viktig resurs!

Arbetar du administrativt inom skolan? Kanske har du arkivansvaret på din förvaltning eller arbetar du som administrativt stöd ute på en eller flera skolor? Det spelar ingen roll om du är verksam i den kommunala skolan eller på en friskola. Efter dagen känner du dig tryggare i din roll. Du får en genomgång av lagar, regler och gallringsråd som gäller hantering av information och vi går tillsammans igenom de vanligaste handlingarna och hur de hanteras. Du får också praktiska tips på hur ditt arkiv blir mer lättskött och vikten av att diarieföra.


Läs mer!
Skolans informationshantering
Dokumentcontroller Dokumentcontroller

Dokumentcontroller

Lär dig leda och styra diarieföringen!

Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men på de här två dagarna pratar vi om hur diarieföringen(registreringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp något kring arbetsledning och tar upp oväntade aspekter av arbetet som dokumentcontroller.Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar en inom din organisation.


Läs mer!
Dokumentcontroller
Sekretess i praktiken Sekretess i praktiken

Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras


Läs mer!
Sekretess i praktiken

Dokumentinfo

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige. Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.Vill du veta hur din organisation ligger till när det gäller informationshanteringen? Under kvalitetsmässan visar vi ett självutvärderingstest som du sedan kan genomföra även här.

Att arbeta tillitsskapande med politiska nämnder och styrelser

Få vårt whitepaper skickat till dig, skriv in ditt namn och din e-postadress

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar mina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy

Kurser

Våra kurser hålls av professionella och engagerade kursledare med stor kunskap inom sina områden inom informationshantering. Målet är att du som deltagare ska kunna arbeta självständigt med dina kunskaper och vara trygg i din roll.

Konsulttjänster

Vi genomför stora och små konsultinsatser. Kärnan i det vi erbjuder är vår kunskap om informationshantering – dokument-, ärende- och arkivhantering. Vi har också kunskap inom områden av betydelse för att nå framgång i projekt: projektledning, upphandling, processer, ledningssystem, kvalitet, management och digitalisering.

Anpassade utbildningar

Vi genomför årligen en mängd anpassade utbildningar. Alltifrån 8-dagars utbildningar till föreläsningsinsatser på en timme. Innehållet kan vara en av våra befintliga öppna kurser eller med innehåll helt anpassat till din verksamhet.

Nyheter

Vi samlar in och förmedlar relevanta nyheter inom vårt område. De förmedlas som ett e-postutskick varannan vecka och via webb, sociala medier och bloggar.

Nätverket Arkiv e

Vi organiserar nätverk inom e-arkiv för speciellt intresserade

Whitepapers

Här finns våra whitepapers

Ett urval av våra kunder

AB Volvo, ABB AB, AkzoNobel Industrial Chemicals AB, Alingsås Kommun, ASSA AB, Boverket, CGI, CSN, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Ernst & Young, Finansinspektionen, Folksam, FormPipe Software AB, Fujitsu, Försvarsmakten, Green Cargo AB, Gävle Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, H&M Rowells AB, Handelsbanken Finans, Jusek, Katrineholms kommun, Kraftringen, Kriminalvården, Kungliga Tekniska högskolan, Landstinget i Värmland, Landstinget Halland, Landstinget Västernorrland, Lantmäteriet, Luleå tekniska universitet, Lysekils kommun, Länsförsäkringar Bank, Länsstyrelsen, Microsoft AB, Myndigheten för yrkeshögskolan, NCC Construction Sverige AB, OKQ8, Oskarshamns kommun, Regeringskansliet, Region Skåne, Riksarkivet, Riksdagens ombudsmän – JO, Riksrevisionen, Ringhals AB, Rättsmedicinalverket, Saab AB, Scania  AB, SEB, Skandia, Skanska Sverige AB, Skatteverket, Skellefteå Kraft, Statistiska centralbyrån (SCB), Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Stockholms stadsarkiv, Sundsvalls Kommun, Swedavia, Swedbank, Tieto, Trafikverket, Trygghetsstiftelsen

Om Dokumentinfo

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som kan informationshantering. Våra konsulter är den expertis du behöver! Du ska kanske upphandla ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, ett e-arkiv eller en lösning för e-tjänster? Du kanske vill ha ordning på informationen i digitaliseringen? Fokus på informationshanteringen i verksamhetsutvecklingen? Vi har kunskap vi vet vi kan.