Fokus: Informationshantering Fokus: Informationshantering

Konferens 

OnsdagNovember07

Helhetsperspektivet är nyckeln till framgång!Läs mer!
Fokus: Informationshantering
eArkivera i praktiken eArkivera i praktiken

eArkivera i praktiken

eArkiv är en del av organisationens informationsflöde

I denna kurs får du kunskap och handfasta råd från verkligheten. Kursen tar fasta på att eArkiv är en del av organisationens informationsflöde och ger exempel på en leveransprocess, där vi med hjälp av övningar och diskussioner djupdyker i vissa ämnen. Du får lära dig grundläggande strategier för eArkivering, processtänk metoder och arbetssätt hands on. Vi går igenom begrepp, standarder och grundläggande informationshantering. Kursen är till för dig som är intresserad av eArkivering och har arbetat med frågorna ett tag eller har kunskap om arkivering motsvarande vår kurs Arkivera i praktiken.


Läs mer!
eArkivera i praktiken
Arkivera i praktiken Arkivera i praktiken

Arkivera i praktiken

Arkivet är en resurs för framtiden

Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivering enligt gällande regelverk. Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden.


Läs mer!
Arkivera i praktiken
Diarieföra i praktiken Diarieföra i praktiken

Diarieföra i praktiken

Känn dig trygg i rollen som registrator

Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system. Tillsammans går vi igenom lagkraven och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer samt hur rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.


Läs mer!
Diarieföra i praktiken

Utbildning

Kurser

Hoppas att du hittar något intressant i vårt kursutbud som passar för dig. Vi har kurser som passar dig som svarar ja på någon av dessa frågor:
Ny på jobbet?
Vill du få ordning och reda på djupet?
Ska du leda verksamhetsutveckling?
Vill du veta mer om en specifik aspekt av informationshantering?
Ska du arbeta med e-arkiv?

Våra kurser passar både privat och offentlig sektor och vi kan givetvis anpassa våra kurser eller skapa helt nya för just din organisation.

Konferenser

 

Dokumentinfo FOKUS: e-Arkiv Vi vill belysa viktiga frågor som rör e-arkiveringen. Många pratar om införandet av ett e-arkiv som en stor sak, men hur är det med den praktiska förvaltningen av e-arkivet? Vi lyfter fram praktiska exempel på hur man verkligen gör. Vi vill också undersöka hur samarbetet inom en organisation och mellan organisationer fungerar avseende förvaltningen av e-arkivet.

Dokumentinfo FOKUS:Informationshantering Dokumentinfo FOKUS: Informationshantering ger dig konkreta tips och du får ta del av ”case-studies” och presentationer om ämnet från initierade talare.
Konferensen kommer att fokusera på helhetsperspektivet men belyser även aktuella ämnen i mer detalj, t.ex. GDPR, informationssäkerhet och tillgängliggörande av information.

Konsulttjänster

Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Exempel på vad vi kan göra är förstudier och utredningar, stöd vid kravställning och upphandling av IT-system, projektledning och processkartläggningar.
Kontakta oss: info@dokumentinfo.se, 0302-154 30

Ta gärna del av vårt tjänstekoncept dokumenthanteringscoachen eller verktyget dokumenthanteringsplan.se.

dhplogo

Dokumenthanteringsplan.se är en användarvänlig tjänst för hantering av dokumenthanteringsplaner. Den är enkel att lära sig, snabb att söka i, sortera och filtrera information ur. Den kan börja användas direkt utan komplicerade och tidskrävande installationer eller utbildningar. Läs mer här!