GDPR i praktiken GDPR i praktiken

GDPR i praktiken

Skapa ordning bland personuppgifterna!

Du kommer att kunna arbeta självständigt med GDPR-frågorna enligt gällande regelverk. Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter samt metoder för ett praktiskt GDPR-arbete. Tillsammans går vi igenom dataskyddsförordningen och andra lagkrav som påverkar samt vad förordningen innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra styrning och redovisning av personuppgifter samt hur rutiner för personuppgiftsbehandlingen kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud eller personuppgiftsbiträde.


Läs mer!
GDPR i praktiken
Socialtjänstens informationshantering Socialtjänstens informationshantering

SOCIALTJÄNSTENS INFORMATIONSHANTERING

Rättssäker dokumentation

Arbetar du med administration inom socialtjänsten och har kanske nyligen fått ansvar för ert arkiv? Kanske är du arkivassistent eller arkivredogörare och behöver känna dig tryggare i din roll? På kursen går vi igenom gällande regelverk och gallringsråd och du får också praktiska tips på hur ditt arkiv kan bli enklare att hantera. Vi pratar om vikten av en användarvänlig dokumenthanteringsplan, gallring och utlämnande av allmän handling.


Läs mer!
Socialtjänstens informationshantering
Skolans informationshantering Skolans informationshantering

SKOLANS INFORMATIONSHANTERING

Skolans information är en viktig resurs!

Arbetar du administrativt inom skolan? Kanske har du arkivansvaret på din förvaltning eller arbetar du som administrativt stöd ute på en eller flera skolor? Det spelar ingen roll om du är verksam i den kommunala skolan eller på en friskola. Efter dagen känner du dig tryggare i din roll. Du får en genomgång av lagar, regler och gallringsråd som gäller hantering av information och vi går tillsammans igenom de vanligaste handlingarna och hur de hanteras. Du får också praktiska tips på hur ditt arkiv blir mer lättskött och vikten av att diarieföra.


Läs mer!
Skolans informationshantering
Redovisa arkivet rätt Redovisa arkivet rätt

Redovisa arkivet rätt

Är du redo för att redovisa arkivet?

Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om hur du styr och redovisar arkiv samt metoder för ett praktiskt redovisningsarbete. Tillsammans går vi bland annat igenom arkivredovisningen utifrån Riksarkivets föreskrifter. I kursen lär vi oss att ta fram en arkivredovisning, vi tittar närmare på hur vi får till en bra styrning av arkivverksamheten, samt hur vi kan förvalta och ta hand om redovisningen fortsättningsvis.


Läs mer!
Redovisa arkivet rätt
Diarieföra – fördjupningskurs Diarieföra – fördjupningskurs

Diarieföra - fördjupningskurs

Lär dig leda och styra diarieföringen!

Under denna fördjupningskurs lär du dig hur diarieföringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi diskuterar registratorns förändrade roll, hur olika organisationer väljer att organisera diarieföringen och hur man kan arbeta med arbetsfördelning och arbetsledning.


Läs mer!
Diarieföra – fördjupningskurs
Sekretess i praktiken Sekretess i praktiken

Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras


Läs mer!
Sekretess i praktiken
Informationshanteringsplan i praktiken Informationshanteringsplan i praktiken

Informationshanteringsplan i praktiken

Få struktur och ordning på informationen

Du kommer att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.


Läs mer!
Informationshanteringsplan i praktiken
eArkivera i praktiken eArkivera i praktiken

eArkivera i praktiken

eArkiv är en del av organisationens informationsflöde

I denna kurs får du kunskap och handfasta råd från verkligheten. Kursen tar fasta på att eArkiv är en del av organisationens informationsflöde och ger exempel på en leveransprocess, där vi med hjälp av övningar och diskussioner djupdyker i vissa ämnen. Du får lära dig grundläggande strategier för eArkivering, processtänk metoder och arbetssätt hands on. Vi går igenom begrepp, standarder och grundläggande informationshantering. Kursen är till för dig som är intresserad av eArkivering och har arbetat med frågorna ett tag eller har kunskap om arkivering motsvarande vår kurs Arkivera i praktiken.


Läs mer!
eArkivera i praktiken

Dokumentinfo

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige. Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.

12 praktiska tips för processbaserad arkivredovisning

Få vårt whitepaper skickat till dig, skriv in ditt namn och din e-postadress

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar mina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy

Kurser

Våra kurser hålls av professionella och engagerade kursledare med stor kunskap inom sina områden inom informationshantering. Målet är att du som deltagare ska kunna arbeta självständigt med dina kunskaper och vara trygg i din roll.

Konsulttjänster

Vi genomför stora och små konsultinsatser. Kärnan i det vi erbjuder är vår kunskap om informationshantering – dokument-, ärende- och arkivhantering. Vi har också kunskap inom områden av betydelse för att nå framgång i projekt: projektledning, upphandling, processer, ledningssystem, kvalitet, management och digitalisering.

Anpassade utbildningar

Vi genomför årligen en mängd anpassade utbildningar. Alltifrån 8-dagars utbildningar till föreläsningsinsatser på en timme. Innehållet kan vara en av våra befintliga öppna kurser eller med innehåll helt anpassat till din verksamhet.

Nyheter

Vi samlar in och förmedlar relevanta nyheter inom vårt område. De förmedlas som ett e-postutskick varannan vecka och via webb, sociala medier och bloggar.

Nätverket Arkiv e

Vi organiserar nätverk inom e-arkiv för speciellt intresserade

Ett urval av våra kunder

AB Volvo, ABB AB, AkzoNobel Industrial Chemicals AB, Alingsås Kommun, ASSA AB, Boverket, CGI, CSN, Domstolsverket, Ekonomistyrningsverket, Ernst & Young, Finansinspektionen, Folksam, FormPipe Software AB, Fujitsu, Försvarsmakten, Green Cargo AB, Gävle Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, H&M Rowells AB, Handelsbanken Finans, Jusek, Katrineholms kommun, Kraftringen, Kriminalvården, Kungliga Tekniska högskolan, Landstinget i Värmland, Landstinget Halland, Landstinget Västernorrland, Lantmäteriet, Luleå tekniska universitet, Lysekils kommun, Länsförsäkringar Bank, Länsstyrelsen, Microsoft AB, Myndigheten för yrkeshögskolan, NCC Construction Sverige AB, OKQ8, Oskarshamns kommun, Regeringskansliet, Region Skåne, Riksarkivet, Riksdagens ombudsmän – JO, Riksrevisionen, Ringhals AB, Rättsmedicinalverket, Saab AB, Scania  AB, SEB, Skandia, Skanska Sverige AB, Skatteverket, Skellefteå Kraft, Statistiska centralbyrån (SCB), Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Stockholms stadsarkiv, Sundsvalls Kommun, Swedavia, Swedbank, Tieto, Trafikverket, Trygghetsstiftelsen

Om Dokumentinfo

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som kan informationshantering. Våra konsulter är den expertis du behöver! Du ska kanske upphandla ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, ett e-arkiv eller en lösning för e-tjänster? Du kanske vill ha ordning på informationen i digitaliseringen? Fokus på informationshanteringen i verksamhetsutvecklingen? Vi har kunskap vi vet vi kan.