Välkommen till Dokumentinfo

Vi är experter på informationshantering och har främst kunder inom offentlig sektor. Vi kan ge dig och din organisation ökad kompetens och tydliga strukturer så att ni kan leva upp till alla ställda krav, externa och interna. Du kan anlita oss som konsulter eller gå någon av våra kurser.
Till utbildning och kurser

Nyttig kunskap som spar din tid

Rätt kompentens spar tid! Oavsett om det är genom att anlita oss som konsulter, eller gå någon av våra kurser, kunskap gör skillnad.

Vår erfarenhet gör skillnad

Vi är företaget som i över 20 år har strävat efter att förbättra informationshanteringen i Sverige, det gör vi som utbildare och konsulter.

Effektiv utbildning med dig i fokus

Vi genomför årligen en mängd anpassade utbildningar. Alltifrån 8-dagars utbildningar till föreläsningsinsatser på en timme. Innehållet kan vara en av våra befintliga öppna kurser eller med innehåll helt anpassat till din verksamhet.

En positiv digital upplevelse

Våra utbildningar genomförs via vår lärplattform som är överskådlig och enkel att navigera i, allt för att det ska vara lätt för dig som kursdeltagare.
Konsulttjänster
Vi genomför stora och små konsultinsatser. Kärnan i det vi erbjuder är vår kunskap om informationshantering – dokument-, ärende- och arkivhantering. Vi har också kunskap inom områden av betydelse för att nå framgång i projekt: projektledning, upphandling, processer, ledningssystem, kvalitet, management och digitalisering.
Läs mer här
Anpassade utbildningar
Vill du ha en utbildning som tar avstamp i just din organisation och er situation just nu? Vi sätter samman anpassade utbildningar efter just dina önskemål och behov. Du bestämmer vilka moment som ska ingå och vilka mål utbildningen har.
Läs mer här

Vårt kursutbud

Vi har lång erfarenhet av att hålla kurser inom informationshantering. Våra kurser är tematiskt uppdelade efter olika ämnen som rör informationshantering. Kurserna innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. De genomförs under tre halvdagar, måndag-onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium m på två timmar mellan klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca en timme/dag åt övningar. Totalt består kurserna av tre online-seminarier med tillhörande övningar. Kurserna genomförs för närvarande helt på distans. Välkommen att anmäla dig!

ARKIVERA I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2022-09-12
Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkiveri…
Läs mer här

DIARIEFÖRA I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2022-08-29
Äntligen kan du svara på frågan ”Ska detta diarieföras?” Diarieföra i praktiken är en grundkurs för dig som ska registrera allmänna handlingar. Du kommer efter godkänd kurs att kunna arb…
Läs mer här

DOKUMENTCONTROLLER

3 Lektioner
2022-10-10
Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men under de här tre dagarna pratar vi om hur diarieföringen/registreringen ska utformas …
Läs mer här

SEKRETESS I PRAKTIKEN

3 Lektioner
2022-11-21
Fördjupa dig i sekretessprövningar och problematik kring allmänna handlingar! Vi lär oss att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlin…
Läs mer här

LEDNINGSSYSTEM OCH INFORMATIONSHANTERING

3 Lektioner
2022-11-07
Under kursen arbetar vi med fem perspektiv på informationshantering; externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Med hjälp av perspektiven går det att analysera sin egen ver…
Läs mer här

INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

3 Lektioner
2022-09-26
En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp information…
Läs mer här

Kurser med Certifiering

Våra kurser som leder till certifiering innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar.
Kurserna genomförs under två halvdagar per vecka under 6 veckor. Varje kursdag består av ett online-semi-
narium på 2 timmar. Dessutom behöver du räkna med ca 3 timmar per vecka för övningar och
självstudier. Totalt består kursen av 10 online-seminarier, ett flertal övningar, utvalda texter att läsa samt ett
test. Om testet leder till certifiering får du ett certifikat. Kurserna genomförs för närvarande helt på distans.
CERTIFIERAD

CERTIFIERAD REGISTRATOR

10 Lektioner
2022-11-08
Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator. Dokumentinfo har genomfört denna kurs under flera år och med många nöjda deltagare. Du kanske…
Läs mer här
CERTIFIERAD

CERTIFIERAD INFORMATIONSCONTROLLER

2022-09-20
Det här är kursen för dig som vill gå en längre fördjupningskurs och bli certifierad informationscontroller. Kursen är helt ny och fokuserar på de kunskaper du behöver för att ta ett syste…
Läs mer här

Kurser som du kan gå när du vill

Våra helt digitala kurser består av förinspelat material och du väljer själv när du vill genomföra dem. Vi arbetar löpande med att spela in nya kurser.

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

1 Lektioner
Alltid tillgänglig
Vår kurs om hantering av allmänna handlingar erbjuder vi gratis till alla som vill skaffa sig grundläggande kunskap inom ämnet. Den innehåller fem avsnitt som belyser lagkraven på allmänna han…
Läs mer här

Ett urval av våra kunder

Många olika företag och organisationer har tagit nytta av vår expertis genom åren, här nedan ser du ett urval av dem.