SEKRETESS I PRAKTIKEN

Fördjupa dig i sekretessprövningar och problematik kring allmänna handlingar! Vi lär oss att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Under kursen tar vi oss an mer komplexa frågor om till exempel vad som är allmänna handlingar och uppgifter ur allmänna handlingar. Kursen innehåller även moment som behandlar vad som avses med att röja sekretessbelagd uppgift, meddelarfrihet, regler gällande undantag för sekretess och processen för överprövning och överklagan.

Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-05-27
Kursstart 2024-12-02
3
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs
Pris 6 900 kr exkl moms

"Det var lättsamt men väldigt informativt och lärorikt. Jättenöjd!"

"Gav mig bra infallsvinklar och praktiska tips."

"Kunnig och engagerande kursledare."

Kursen i detalj
Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.
Efter godkänd kurs
Efter godkänd kurs kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du kommer göra grundliga sekretessprövningar och veta hur dessa ska dokumenteras samt hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Detta är en grundkurs i sekretess och vänder sig till alla som hanterar utlämnande av allmänna handlingar.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Lagar och regler, utformning och tillämpning. Hantering av begäran att ta del av allmän handling.
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Ansvarsförhållanden för sekretessfrågor, överklagan och skaderekvisit.
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Specifika sekretessregler. Exempel och rättsfall.

Pris och Allmänna villkor

6.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: Aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.