CERTIFIERAD INFORMATIONSCONTROLLER

Det här är kursen för dig som vill gå en längre fördjupningskurs och bli certifierad informationscontroller. Kursen  fokuserar på de kunskaper du behöver för att ta ett systematiskt helhetsperspektiv på informationshanteringen. Den kommer att ge dig den kompetens som krävs för att du på ett proaktivt sätt ska kunna bidra i utvecklingen av din organisations informationshantering.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-09-24
Kursstart 2025-03-04
10
Lärarledda seminarier i realtid
Certifiering
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete med informationshanteringsfrågor
Pris 28 900 kr exkl moms

"Olle är kunnig och håller god stämning på seminarierna!"

"Inspirerande kurs, tar med mig bra och smarta tips på hur jag kan utveckla mitt jobb och arbeta mer strategiskt."

"Jag vill skicka fler från min myndighet på den här kursen!"

Certifiering
Kursen leder till certifiering och innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. Kurserna genomförs under två halvdagar per vecka, tisdagar och torsdagar under fem veckor. Varje kursdag innehåller ett online-seminarium på två timmar mellan klockan 13.00-15.00. Dessutom behöver du räkna med ca tre timmar per vecka för övningar och självstudier.
Kursen i detalj
Kursen består av totalt 10 online-seminarier, texter och övningar för omfattande självstudier och övningar, samt ett test. Kursen genomförs helt på distans och består av följande: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Förkunskaper
Du bör ha erfarenhet av arbete med informationshanteringsfrågor, t. ex. diarieföring, systemförvaltning för ärende- och dokumenthanteringssystem, arkivering eller personuppgiftshantering. Du har grundläggande kunskaper om regelverk och processer för allmänna handlingar och har tillämpat dessa kunskaper. Du kanske har lång erfarenhet av att arbeta med informationshantering inom något av dessa områden på ett traditionellt sätt och vill utvecklas i din yrkesroll inom de digitala arbetssätten?
Efter godkänd kurs
Efter genomgången kurs och godkänt test ska du kunna arbeta strategiskt och operativt med att tillämpa regelverk i en digital förvaltning. Ha kunskaper om informationshanteringens delar, till exempel systemförvaltning och registrering och hur dessa samverkar. Ha kunskaper om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Kunna arbeta i projekt och uppnå synergieffekter med andra kompetenser. Kunna arbeta med informationskartläggningar utifrån flera regelverk och förstå likheter och skillnader mellan dessa.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under två halvdagar per vecka, tisdagar och torsdagar under fem veckor. Varje kursdag innehåller ett online-seminarium på två timmar mellan klockan 13.00-15.00. Dessutom behöver du räkna med ca tre timmar per vecka för övningar och självstudier.
Tid Aktivitet
Vecka 1 tisdag & torsdag 13-15 Moment 1: Digital informationshantering och externa krav
Vecka 2 tisdag & torsdag 13-15 Moment 2: Förvalta IT-system, Informationssäkerhet
Vecka 3 tisdag & torsdag 13-15 Moment 3: Förändringsledning och projekt
Vecka 4 tisdag & torsdag 13-15 Moment 4: Processer och ärendehantering
Vecka 5 tisdag & torsdag 13-15 Moment 5: Kartlägga informationsflöden
Vecka 6 tisdag 13-15 Test

Pris och Allmänna villkor

Kursavgiften är 28.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Deltagarna har möjlighet att göra testet två gånger om man inte lyckas få godkänt resultat första gången.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.