Nyheter & Information

  • Välkomna på inspirationsdag 8 september!

    Stockholm 8 september 9.30-15.30 Vi bjuder in till en annorlunda dag gällande diarieföring och registrering av allmänna handlingar där föreläsningar varvas med diskussionsforum där du…

  • Informationshantering i offentlig sektor

    Den pågående digitaliseringen förändrar. Innan digitaliseringen var informationshanteringen relativt enkel. Den bestod av att hantera papper. Det var papper som distribuerades, papper som registrerades i…

  • Vi gratulerar Maria till vinsten!

    Utlottning av vår populära kylryggsäck för dig som anmält dig!. Vi lottar ut en ryggsäck varje månad fram till start för anmälda deltagare. 3 vinnare…