Kunskap är nyckeln till framgång

Våra kurser hålls av professionella och engagerade kursledare med stor kunskap inom området informationshantering. Målet är att du som deltagare efter kursen självständigt ska kunna arbeta med informationshantering utifrån gällande lagar och regler och vad din verksamhet behöver.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg.

Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar. 

2018 års kursutbud

Inför 2018 har vi förändrat vårt kursutbud. Vi har nu fler kursledare och har omarbetat vissa av våra kurser och också skapat några nya kurser. Nya kursledare är Veronica Burhed och Frida Lenberg.

Vi har omarbetat kurserna ”Diarieföra – fördjupning” och ”Ledningssystem och informationshantering”. Nya kurser är ”Informationshantering”, ”eArkivera i praktiken – fördjupning” (presenteras snart) och ”Informationshanteringsplan i praktiken”.

Alla kurser kan hållas om interna kurser. Kontakta oss för en diskussion.

Videokurser

Nu kan vi på Dokumentinfo erbjuda utbildningsfilmer, se ett exempel här på en sådan kan se ut. Om ni vill ha er egen utbildningsfilm med ett tillhörande test, kontakta oss för en diskussion och offert.

Kontakta oss

Kursöversikt

 GrundkurserFortsättningskurserIT-systemSpecialkurser
Diarie- & ärendehanteringDiarieföra i praktikenLeda och styra diarieföringen Från diarieföring till ärendehantering
DokumenthanteringDokumenthantering i praktikenDokumentstyrning och kvalitetDokumenthantering med MS SharepointAnläggningsdokumentation
ArkivhanteringArkivera i praktikeneArkivera i praktiken Arkivera ekonomisk information
ÖvrigtSekretess i praktiken ECM