OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i, eller är engagerad i, offentlig förvaltning och behöver få en djupare förståelse för vad som är allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. I kursen går vi igenom de lagar och regler som styr handlingsoffentligheten och vad det ställer för krav på praktisk hantering när det gäller offentlighet, sekretess, registrering och arkivering. Kursen har en bred målgrupp, kanske är du politiker, tjänsteperson, handläggare eller chef och behöver ha bättre kunskap om innebörden av de lagar och andra regler som gäller för offentlighetsprincip, handlingsoffentlighet och allmänna handlingar.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-11-25
Kursstart 2025-05-05
3
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs
Pris 5 900 kr exkl moms

”En bra övergripande genomgång för mig som ny politiker”

”Borde vara obligatorisk för alla som arbetar i offentlig sektor”

"En kurs för dig som vill veta hur allmänna handlingar ska hanteras"

Kursen i detalj
Kursen består av totalt 3 online-seminarier och övningar för självstudier. Kursen genomförs helt på distans och innehåller: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Efter kursen
Efter kursen kommer du att ha kunskap om begreppet allmänna handlingar offentlighet, sekretess, registrering och arkivering.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter kan du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Tryckfrihetsförordningen - handlingsoffentligheten
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Offentlighets- och sekretesslag - registrering och sekretess
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Arkivlag - struktur och bevarande/gallring

Pris och Allmänna villkor

5.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: Aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen i 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.