DIARIEFÖRA I PRAKTIKEN

Äntligen kan du svara på frågan ”Ska detta diarieföras?”

Diarieföra i praktiken är en grundkurs för dig som ska registrera allmänna handlingar. Du kommer efter godkänd kurs att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi provar olika metoder för diarieföring/registrering, och går igenom lagkrav och vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken.

Vi tittar även närmare på hur vi får bra sökmöjligheter och strukturer, samt hur bra rutiner för posthantering och diarieföring/registrering kan se ut.

Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.

Till kursanmälan
Kursstart 2022-08-29
Kursstart 2023-02-06
3
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs
Pris 4900 kr exkl moms

"Väldigt tillgänglig kurs som rodde ett tungt ämne lättsamt med humor. Bra praktiska inslag, tydliga bilder. Härlig kursledare."

"Bred och allmän information som gjorde mig tryggare i min roll som registrator. Stärkte mitt självförtroende."

"Bra information med klara punkter på hur diarieföring fungerar och genomtänkta övningar."

Kursen i detalj
Kursen består av totalt tre online-seminarier, texter och övningar för självstudier och övningar, samt ett test. Kursen genomförs helt på distans och består av följande: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Efter godkänd kurs
Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som registrator och vet hur du ska registrera allmänna handlingar.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Detta är en grundkurs i diarieföring, och vänder sig till alla som ska registrera allmänna handlingar.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Måndag 9.00-11.00 Moment 1: Offentlighetslagstiftningen och registreringsskyldigheten
Tisdag 9.00-11.00 Moment 2: Vilka handlingar ska diarieföras och hur?
Onsdag 9.00-11.00 Moment 3: Strukturer och arkivering

Pris och Allmänna villkor

4900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.