INFORMATIONSHANTERINGSPLAN

En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.

Efter kursen kommer du att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Planen ger detaljerade hanteringsregler som underlättar det dagliga arbetet för samtliga medarbetare. Kursen fokuserar på informationshanteringen och passar för såväl offentlig som privat sektor.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-10-07
Kursstart 2025-03-10
3
Lärarledda seminarier i realtid
Du bör ha någon erfarenhet av arbete med informationshantering
Pris 6 900 kr exkl moms

"Tips på hur man påbörjar hela processen att ta fram en informationshanteringsplan."

"Bra möjlighet att ställa frågor och bra och mycket utförliga förklaringar."

"Inspiration till att gå hem och jobba med informationshanteringsarbetet!"

Kursen i detalj
Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.
Efter godkänd kurs
Under kursen lär du dig hur du ska kartlägga och analysera de viktiga informationstillgångarna som finns i din verksamhet, var de lagras och hur de ska hanteras. Du får kunskap om hur du får ut mesta möjliga nytta av informationshanteringsplanen.
Förkunskaper
Du bör ha erfarenhet av arbete med informationshantering för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Vad krävs för att få till en bra plan för informationshantering? IT-arkitekturen, processer och klassificeringsstruktur?
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Vilka hanteringsregler finns och vad styr dessa? Metoder att inventera informationstillgångarna.
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Hur uppnår vi att planen följs? Förvaltning av informationshanteringsplanen
6.900 SEK exkl moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.