ARKIVERA I PRAKTIKEN

Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet och hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut.

Till kursanmälan
Kursstart 2022-09-12
Kursstart 2023-01-23
3
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs
Pris 4900 kr exkl moms

"Bra med praktiska exempel och diskussioner. Man fick svar på sina frågor och funderingar."

"Mycket bra och tydligt upplägg. Har definitivt fått mera kött på benen! Mer intressant än jag tänkt från början. Tack!"

"Lätt att förstå och överskådligt lättsamt, även om ämnet är lite torrt. 😊"

Kursen i detalj
Kursen består av totalt 3 online-seminarier, texter och övningar för självstudier och övningar samt ett test. Kursen genomförs helt på distans och består av följande: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Efter godkänd kurs
Kursen ger dig trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare och du kommer kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Denna kurs är en grundkurs och riktar sig till både dig i offentlig och privat sektor. Du får trygghet i ditt arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Måndag 9.00-11.00 Moment 1: Arkivteori, arkivbegrepp och vilka lagar och regler som styr arkiveringen
Tisdag 9.00-11.00 Moment 2: Arkivredovisning, styrning av arkivverksamheten och e-arkivering och pappersarkivering
Onsdag 9.00-11.00 Moment 3: Regelverket kring gallring, praktiska gallringsfrågor och rutiner för arkivlokalen

Pris och Allmänna villkor

4900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.