DOKUMENTCONTROLLER

Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men under de här tre dagarna pratar vi om hur diarieföringen/registreringen ska utformas för att hålla högkvalitet och leva upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp något kring arbetsledning och tar upp oväntade aspekter av arbetet som dokumentcontroller.

Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar inom din organisation.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-09-16
Kursstart 2025-04-07
3
Lärarledda seminarier i realtid
För dig med erfarenhet att registrera
Pris 6 900 kr exkl moms

"Gav mig användbara idéer som jag ska försöka implementera i verksamheten."

"Fick grundlig information och en bra helhetsbild av diarieföring."

"Fick bra och konkreta verktyg till att förbättra styrdokument, utbildningar etc."

Kursen i detalj
Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.
Efter godkänd kurs
Efter godkänd kurs har du kunskap att skapa rutiner som tar hänsyn till verksamhetens hela informationshantering.
Förkunskaper
Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar en inom din organisation.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Externa krav och interna behov på diarieföring och övrig informationshantering och hur uppfyller vi dem?
Tis 9.00-11.00 Moment 2: IT-system för ärendehantering och hur de förvaltas
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Verksamhetsutveckling - att införa rutiner som efterlevs

Pris och Allmänna villkor

6.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.