Bättre informationshantering på Helsingborgshem

HelsingborgVad heter du och var arbetar du?
Jag heter Marie Smitt Lundin och arbetar på Helsingborgshem.

På vilket sätt har du haft att göra med Dokumentinfo?
Vi anlitade Dokumentinfo under 2019 och 2020 för ett flertal insatser för att förbättra vår informationshantering och för att få hjälp att få fram en mer långsiktig plan för vårt arbete med dessa frågor.

Det handlade om insatser för att ta fram en ny dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivningar, förteckna och leverera arkiv till stadsarkivet, utveckla diarieföringen och bidra till digitaliseringsarbetet inom området. Utöver det var Olle också behjälplig vid tillsynsbesök från Stadsarkivet samt vid föredragningar för ledning och styrelse. Inom ramen för uppdraget låg också i att ta fram ett förslag på framtida organisation med tydliggjord uppgifts- och ansvarsfördelning för arkiv- och informationsfrågor.

Arbetet har resulterat i att vi idag har en central funktion som ansvarar för arkiv, diarieföring och informationssäkerhet och en god struktur att utgå från i vårt utvecklingsarbete inom informations- och arkivhantering.

Vad tycker du om Dokumentinfo?
Dokumentinfo kom till vår hjälp i ett läge när vi behövde bygga upp vår interna kompetens inom detta område, vi var i behov av praktisk hjälp, kompetenshöjande insatser och förslag på framtida arbetssätt och strukturer. Dokumentinfos olika kompetenser täckte mer än väl våra behov och bidrog på ett flexibelt och positivt sätt till att vi tog rejäla kliv framåt i vår informations- och arkivhantering!