Det är så underbart att följa studenternas kompetensresa!

Nu är YH-kursen Dokumentcontroller inne i en rolig fas. Alla kunskaper ska omsättas ”i praktiken”. Studenterna ska i grupper arbeta fram förslag på projektplan för införande av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Nu ska det de lärt sig om bland annat systemförvaltning, ärende- och dokumenthanteringssystem, informationssäkerhet, kravställning och hanteringsregler för allmänna handlingar summeras! Jag vet att jag har mycket givande muntliga presentationer att se fram emot, vi har ju genomfört många tidigare. Dessa studenter är nu halvvägs i kursen som har den digitala informationshanteringen i fokus.