Välkomna på inspirationsdag 8 september!

Stockholm 8 september 9.30-15.30

Vi bjuder in till en annorlunda dag gällande diarieföring och registrering av allmänna handlingar där föreläsningar varvas med diskussionsforum där du som deltagare får diskuterar aktuella frågor i mindre grupper. Inspiration för registratorer, informationscontrollers och dokumentcontrollers och andra som arbetar med frågor som rör registrering av allmänna handlingar och diarieföring utlovas!

Evenemanget kommer gå av stapeln i Stockholm torsdagen den 8 september 9.30-15.30. Det blir en dag med några föreläsningar och tid för samtal, diskussioner och reflektioner kring frågor om arbetssätt och organisation, tillämpning av lagar och regler och annat.  Du får möjlighet att utvidga ditt nätverk och knyta nya kontakter i en inspirerande miljö. Vi kommer att hålla till i Generators lokaler på Torsgatan, en kort promenad från Centralstationen och priset är endast 890 kr/person.

Program för dagen

9.30-9.45 Välkommen
9.45-10.00 Fika är framdukat
10.00-10.40 Utlämnande av allmän handling
Utlämnande av allmän handling är en uppgift som registratorn eller dokumentcontrollern ofta arbetar med. Är reglerna för utlämnande av allmän handling omoderna? Kan och bör man lämna ut allmänna handlingar digitalt? Olle Ebbinghaus på Dokumentinfo går igenom gällande lagstiftning och praxis gällande utlämnande av allmänna handlingar.
10.40-11.30 Diskussionsforum
11.30- 12.30 Vi äter lunch och nätverkar
12.30-13.10 Från decentraliserad till centraliserad diarieföring vid Länsstyrelsen i Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland beslutade i september 2021 att centralisera registratorsfunktionen. Syftet var att höja kvaliteten och minska sårbarheten. Innan centraliseringen arbetade ungefär 250 handläggare med att diarieföra sina egna ärenden med stöd av superanvändare på länsstyrelsens enheter. Nu sköter enheten Centraldiariet och dess medarbetare, 6 registratorer, hela myndighetens diarieföring. Annika Hallgren, chef för Centraldiariet, berättar om utmaningar med arbetet, men även nycklar till framgång.
13.10-14.30 Diskussionsforum
14.30-14.50 Vi unnar oss en fika
14.50-15.30
Summering och avslut

Anmäler dig gör du via formuläret nedan eller till info@dokumentinfo.se och du får gärna ha förslag på vilka aktuella frågor du vill diskutera.