Två nya kurser i vår

Vi har skapat två nya kurser!

Allmänna handlingar som startar 20/2 för dig som arbetar i eller är engagerad i offentlig förvaltning och behöver få en djupare förståelse för vad som är allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. I kursen går vi igenom de lagar och regler som styr handlingsoffentligheten och vad det ställer för krav på praktisk hantering när det gäller offentlighet, sekretess, registrering och arkivering.

Informationshantering för chefer som startar 13/3 för dig som är chef eller ledare för personer som arbetar med arkivering, diarieföring, personuppgiftshantering eller andra uppgifter inom informationshantering. Den här kursen syftar till att ge chefer kunskap om grunder i informationshantering, både lagkrav och vilka arbetsuppgifter som ingår.