INFORMATIONSHANTERING FÖR CHEFER

Den här kursen syftar till att ge chefer kunskap i grunderna i informationshantering, både lagkrav och vilka arbetsuppgifter som ingår. Du får förutsättningar att leda personer som arbetar med arkivering, diarieföring, personuppgiftshantering eller andra uppgifter inom informationshantering. De personer som arbetar inom de fälten har ofta unik kompetens och erfarenhet, samtidigt som arbetet förändras i snabb takt med digitalisering och ändrad lagstiftning. En kvalitativ informationshantering i offentlig sektor är grunden för fortsatt digitalisering.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-09-23
Kursstart 2025-05-12
3
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs men du bör ha ett ansvar att leda personer som arbetar med informationshantering.
Pris 6 900 kr exkl moms

”En bra övergripande genomgång av lagar och tankesätt samt modeller”

”Bra med teori och praktik”

"En kurs för dig som leder personal som arbetar med informationshantering"

Kursen i detalj
Kursen består av totalt 3 online-seminarier och övningar för självstudier. Kursen genomförs helt på distans och innehåller: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Efter kursen
Efter kursen kommer du att bättre förståelse för informationshantering som arbetsdisciplin och vad det krävs för att arbeta med informationshantering. Du får förutsättningar att leda personer som arbetar med arkivering, diarieföring, personuppgiftshantering eller andra uppgifter inom informationshantering.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men du bör ha ett ansvar att leda personer som arbetar med informationshantering

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter kan du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Vad är informationshantering?
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Informationshantering i praktiken
Ons 9.00-11.00 Moment 3: Att etablera en ändamålsenlig informationshantering

Pris och Allmänna villkor

6.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: Aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen i 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.