SYSTEMATISK INFORMATIONSHANTERING

Informationshantering kräver en bra balans och samordning mellan olika discipliner, liksom koordinering av olika professioner, systematik och helhetsperspektiv för att fungera på ett bra sätt. Under kursen lär du dig vad  systematisk informationshantering är och på vilket sätt det gör nytta. Systematisk informationshantering är inspirerat av metoder och modeller för kvalitet och ledningssystemet ISO 30300 (Ledningssystem för verksamhetsinformation). Du får också en orientering av informationshantering i relation till ledningssystem och koncept som ISO 9000, ISO 27000, TQM och Lean

Under kursen arbetar vi också med en modell med fem perspektiv på informationshantering; externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Med hjälp av perspektiven går det att analysera sin egen verksamhet och ta fram handlingsplaner för att systematiskt förbättra informationshanteringen.

Till kursanmälan
Kursstart 2024-05-20
Kursstart 2024-10-14
3
Lärarledda seminarier i realtid
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete med informationshanteringsfrågor
Pris 6 900 kr exkl moms

"Flexibel kursledare som tog sig tid att svara på frågor och diskutera."

"Väldigt informativt. Mycket som också bekräftade egna tankar och idéer. Tack!"

"Bra att det fanns tid att diskutera med andra på utbildningen."

Kursen i detalj
Kursen består av tre online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.
Efter godkänd kurs
Under kursen lär du dig arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem. Du får konkret kunskap om hantering av styrande och redovisande information och metoder för informationshantering, samt hur du arbetar så att ansvar, informationsägare och regler i standarder på ett effektivt sätt samverkar.
Förkunskaper
Du bör ha erfarenhet av arbete med informationshantering för att kunna tillgodogöra dig kursen innehåll.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Fem perspektiv på informationshantering och behov av helhet och systematik
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Processer och informationshantering, ledningssystem
Ons 9.00-11.00 Moment 3: ISO 30300, informationsägare

Pris och Allmänna villkor

6.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.