SYSTEMATISK INFORMATIONSHANTERING

Under kursen arbetar vi med fem perspektiv på informationshantering; externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Med hjälp av perspektiven går det att analysera sin egen verksamhet och ta fram handlingsplaner för att förbättra informationshanteringen.

Informationshantering är inte enbart IT utan kräver en bra balans mellan perspektiven, liksom samordning, systematik och helhetsperspektiv. Under kursen lär du dig att arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem.

Kursen tar upp principer och regler som gäller för alla verksamheter, så oavsett om din organisation arbetar med ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 30300, OHSAS 18000, Lean, TQM eller andra modeller för styrning så har du nytta av kursen.

Till kursanmälan
Kursstart 2023-05-08
Kursstart 2023-11-13
3
Lärarledda seminarier i realtid
Du bör ha tidigare erfarenhet av arbete med informationshanteringsfrågor
Pris 5900 kr exkl moms

"Flexibel kursledare som tog sig tid att svara på frågor och diskutera."

"Väldigt informativt. Mycket som också bekräftade egna tankar och idéer. Tack!"

"Bra att det fanns tid att diskutera med andra på utbildningen."

Kursen i detalj
Kursen består av totalt tre online-seminarier, texter och övningar för självstudier och övningar, samt ett test. Kursen genomförs helt på distans och består av följande: Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Du ser och hör läraren och de andra deltagarna.
Efter godkänd kurs
Under kursen lär du dig arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem. Du får konkret kunskap om hantering av styrande och redovisande information och metoder för informationshantering, samt hur du arbetar så att ansvar, informationsägare och regler i standarder på ett effektivt sätt samverkar.
Förkunskaper
Du bör ha erfarenhet av arbete med informationshantering för att kunna tillgodogöra dig kursen innehåll.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Mån 9.00-11.00 Moment 1: Fem perspektiv på informationshantering och behov av helhet och systematik
Tis 9.00-11.00 Moment 2: Processer och informationshantering, ledningssystem
Ons 9.00-11.00 Moment 3: ISO 30300, informationsägare

Pris och Allmänna villkor

5900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.