ÖPPNA MYNDIGHETEN

Öppna myndigheten är en ny kurs ger dig kunskap om öppenhet och sekretess inom offentlig sektor.

Kursen kommer att på ett enkelt sätt förklara reglerna  som gäller för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet. Som deltagare på kursen får du också ett kunskap om öppna data och utlämnande av allmänna handlingar och annan information. En stor del av kursen handlar om hur regelverk ska tillämpas i praktiken så att öppenhet, säkerhet, integritet och verksamhetsnytta kan kombineras på ett bra sätt. Kursen är praktiskt orienterad

Boken Öppna myndigheten (2:a upplagan, 2024) används som referensmaterial i kursen.

Kursen Öppna myndigheten passar utmärkt för dig som har till uppgift att driva eller delta i digitaliseringsinitiativ eller som studiecirkel för teamet som ska lyfta informationshanteringen inom en statlig regional eller kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. Om ni önskar en intern kurs för upp till ca 20 deltagare i din organisation, kontakta  oss på Dokumentinfo för en diskussion 

Till kursanmälan
Kursstart 2024-10-29
Kursstart 2025-05-13
7
Lärarledda seminarier i realtid
Inga förkunskaper krävs
Pris 9 900 kr exkl moms

Kursen i detalj
Kursen består av sju online-seminarier tillsammans med texter och övningar för självstudier. Seminarierna genomförs helt på distans men i realtid, där du ser och kan interagera med kursledaren och de andra deltagarna. De innehåller både föreläsning, diskussionspunkter och frågestund.
Efter kursen
Kursen ger dig kunskaper i hur information ska hanteras i offentlig sektor för att leva upp både till kraven på öppenhet och säkerhet. Du känner dig tryggare i hur information praktisk ska hanteras för en bra tillämpning av reglerna. Du kommer att kunna arbeta självständigt med informationshanteringsfrågor och kunna samarbeta med andra inom din organisation på ett konstruktivt och effektivt sätt.
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men det är bra om du arbetar i offentlig sektor. Du kan vara handläggare, systemvetare, registrator, arkivarie, arbeta med informationssäkerhet eller på annat sätt vara involverad i hanteringen av information i offentlig sektor.
Litteratur
Kursens struktur följer boken Öppna Myndigheten (2:a upplagan, 2024), skriven av Johan Eriksson. Det är bra om du har tillgång till boken under kursen.

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
Kursen genomförs under sju halvdagar, tisdagar och torsdagar under fyra veckor. Varje kursdag består av ett online-seminarium på 2 timmar klockan 13-15, därutöver bör du ägna ca 1-2 timmar/kursdag åt självstudier. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:
Tid Aktivitet
Tis 13.00-15.00 Moment 1: Informationshantering, historik
Tor 13.00-15.00 Moment 2: Statsskick och regler gällande informationshantering i offentlig sektor
Tis 13.00-15.00 Moment 3: Allmänna handlingar och informationshantering
Tor 13.00-15.00 Moment 4: Sekretess, personuppgifter och informationssäkerhet
Tis 13.00-15.00 Moment 5: Ordning och reda på informationen
Tor 13.00-15.00 Moment 6: Gallra och bevara
Tis 13.00-15.00 Moment 7: Den öppna myndigheten

Pris och Allmänna villkor

9.900 SEK exkl. moms. I kursavgiften ingår: aktiva online-seminarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen i Dokumentinfos digitala lärplattform ett par dagar innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Våra övriga kurser

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursupplevelse präglad av kvalitet.