Boken Öppna myndigheten

Den nya upplagan av Öppna myndigheten är här. Boken är skriven för dig som arbetar med informationshantering inom offentlig sektor. Boken, som är skriven av journalisten och arkivarien Johan Eriksson, förklarar på ett lätt sätt regelverket för offentlighet och sekretess, GDPR, informationssäkerhet samt frågor rörande öppna data och utlämnande av digital information.

Boken riktar sig till alla som arbetar med hantering av information inom offentlig sektor. Den första upplagan av Öppna myndigheten publicerades 2014 och denna nya och omarbetade andra upplagan är anpassad till nya regler och den tekniska utveckling som skett sedan dess.

Boken förklarar på ett praktiskt sätt hur man ska arbeta med gallring, sekretessprövning, personuppgiftsbehandlingar, diarieföring m.m.

Boken går att köpa där böcker säljs, t. ex. på Bokus eller Ad Libris

Dokumentinfo har gjort en kurs som också heter Öppna myndigheten. Den arrangeras för första gången i maj 2024. Kursen fördjupar bokens innehåll med föreläsningar, självstudier och övningar och ger dig som arbetar med informationshantering bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Läs mer om kursen här