Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är resurseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

3 Dec 2018

UPPFÖLJNING AV INFORMATIONSHANTERINGEN

//
Kommentarer0
Informationshanteringen i en organisation är en komplex stödverksamhet som har relation med mycket annat som görs inom organisationen. Det finns inget självändamål i informationshanteringen, utan den fungerar som ett stöd till verksamheten eller medel eller en resurs för att organisationen...
Läs mer
3 Dec 2018

IDG: Hur mycket AI är lagom?

//
Kommentarer0
De senaste tre, fyra åren har Försäkringskassan lagt uppåt 100 miljoner kronor på att utforska AI. Enligt CIO Stefan Olowsson är det viktigt att både se till potentialen i den nya tekniken och de faror som tekniken för med sig....
Läs mer
3 Dec 2018

Molntjänsternas utveckling 2019

//
Kommentarer0
IDG skriver om molntjänsternas utveckling 2019. Enligt Forrester Research kommer marknaden för publika molntjänster att omsätta 200 miljarder dollar nästa år. Säkerhetskrav innebär kanske nytt fokus också på privata moln? Företag försöker hela tiden hitta besparingsmöjligheter genom att använda sig...
Läs mer
3 Dec 2018

Energimyndigheten väljer iipax one från Ida Infront

//
Kommentarer0
Energimyndigheten strävar efter att digitalisera sina processer och därmed öka informationskvaliteten, flödeseffektiviteten och som en effekt därav öka nyttan. Som en del i detta har myndigheten tecknat avtal med Ida Infront avseende konsulttjänster och licenser för produkten iipax one. –...
Läs mer
3 Dec 2018

World Digital Preservation Day

//
Kommentarer0
Digital Preservation Coalition arrangerade den 29 november World Digital Preservation Day. Något som man bland annat kan se i sociala media. På webben beskrivs dag så här: ” This year, on 29th November 2018, the digital preservation community will come together to...
Läs mer
3 Dec 2018

Krönika: ingen insyn utan kränkning

//
Kommentarer0
På utgivarna.se skriver Per Hagström om offentlighetsprincipen och skydd för den personliga integriteten. Transparens kan inte  kombineras med nolltolerans mot kränkningar av den personliga integriteten. Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och...
Läs mer
19 Nov 2018

Snuttifiera inte informationshanteringen

//
Kommentarer0
Din organisations information ska vara en resurs för organisationen, dess verksamhet och medarbetare. På många ställen är den alldeles för snuttifierad för att vara det. Vad beror det på? Det har aldrig varit enklare att investera i IT-lösningar. Vi kan...
Läs mer
19 Nov 2018

Personuppgiftsincidenter inte hemliga

//
Kommentarer0
På allmanhandling.se kan man läsa att Datainspektionen avslog en begäran att ta del av personuppgiftsincidenter. Kammarrätten fann dock att ett flertal uppgifter i de aktuella handlingarna var offentliga och skickade tillbaka ärenden till Datainspektionen för förnyad sekretessprövning. Läs hela domen...
Läs mer
19 Nov 2018

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

//
Kommentarer0
Kan det offentliga kan använda sig av molntjänster utifrån säkerhet- och sekretesslagstiftning? Nu har den juridiska expertgruppen inom eSam tagit fram ett uttalande i frågan som ett viktigt led. Molntjänster innebär stora fördelar, och utvecklingen går mot att det inom...
Läs mer
19 Nov 2018

SKL litar på molnet

//
Kommentarer0
De få domar som finns inom området ger ännu ingen heltäckande vägledning. Fram till dess kommer det finnas en osäkerhet i denna mycket komplexa fråga, och SKL fokuserar på att hjälpa sina medlemmar att ha rätt verktyg och metoder för...
Läs mer
19 Nov 2018

3 misstag du vill undvika när du mejlar

//
Kommentarer0
En notis i tidningen Chef lär oss att 97% av svenskarna mailar och listar tre saker att undvika när man mailar. E-posten är långt ifrån död. Kommunikationsverktyget är fortfarande viktigt för svenska arbetsplatser. Men trots det hanterar många sina mejl...
Läs mer
5 Nov 2018

Låt diarieföringen bli till nytta för verksamheten!

//
Kommentarer0
Informationshanteringen, som inkluderar diarieföring, ska leva upp till tre krav. Den ska säkerställa: att organisationen lever upp till legala krav, att verksamhetens behov tillgodoses och att den organiseras och bedrivs på ett effektivt sätt I många offentliga verksamheter är diarieföringens...
Läs mer
5 Nov 2018

Första granskningen av efterlevnaden av GDPR klar

//
Kommentarer0
Datainspektionen har genomfört en granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningen handlar om myndigheter och privata aktörer tillsatt dataskyddsombud. Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. I två fall har tillsynsobjekten fått ett föreläggande och...
Läs mer
5 Nov 2018

IT-konsulter för e-arkivering sökes

//
Kommentarer0
R2B Software söker IT-konsulter. Som IT-konsult på R2B kommer du främst att jobba som konsult med olika kunder. Fokusområde är problemställningar avseende informationsöverföring från olika verksamhetssystem inom e-arkivering. Parallellt med konsulting åt våra kunder kommer det finnas arbetsuppgifter som utvecklare/ systemtekniker...
Läs mer