Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är resurseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

19 Jun 2018

Fotbollen har bättre ledare?

//
Kommentarer0
För förbundskapten Janne Andersson är det självklart att analysera varje match. Men hur är det för företagsledare? Det undrar Ulf Andersson som är VD på Basefact. I en artikel på cinode.com kan vi läsa: ”En förbundskapten analyserar alltid en genomförd...
Läs mer
19 Jun 2018

Golare blir inte JO:s polare

//
Kommentarer0
Krönika av Per Hagström på utgivarna.se: ”Det kan vara svårt att tro. Men det finns myndighetsanställda som ser det som sin uppgift att skvallra på personer som begär ut allmänna handlingar. Flera sådana fall har uppmärksammats av Justitieombudsmannen, JO.” Pers...
Läs mer
18 Jun 2018

Förslag: införande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

//
Kommentarer0
Förslaget innebär ökad tillgänglighet till digital offentlig service. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Förslagen innebär att till exempel webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor ska bli mer tillgängliga. I...
Läs mer
18 Jun 2018

Svensk digitalisering granskad av OECD

//
Kommentarer0
OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation. OECD lämnar förslag inom flera områden, bl.a. styrning och samordning, cybersäkerhet,...
Läs mer
18 Jun 2018

Studenter kräver att uppgifter raderas

//
Kommentarer0
SVT Nyheter har varit i kontakt med flera svenska universitet som uppger att det redan kommit in önskemål från olika personer om både information och radering. Men ännu finns inget självklart svar på vad som gäller, och om man till...
Läs mer
18 Jun 2018

Datainspektionen granskar Google igen

//
Kommentarer0
Förra året granskade Datainspektionen Googles hantering av ”rätten att bli glömd” och förelade Google att ta bort en del sökningar. Google överklagade men domstolen gick på Datainspektionens linje. Nu inleder Datainspektionen en ny granskning av Google. På Datainspektionens webbplats kan...
Läs mer
18 Jun 2018

PLM och informationshantering

//
Kommentarer0
Information om produkter och produktutveckling är mycket väsentlig för en effektiv utveckling och hantering av produkter. PLM (Prodcut Lifecycle Management) är akronymen som ofta används i dessa sammanhang. PLM-system används för att information om produkten under hela dess livscykel, och...
Läs mer
13 Jun 2018

3 knep för att få bra samarbete

/
Postad av
/
Kommentarer0
Inför konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv den 3 oktober, där vi fokuserar på samarbetet runt e-arkivet blev jag nyfiken på R7e-arkiv, ett samarbete mellan 11 landsting och regioner. De har varit på banan med sitt e-arkiv under flera år nu. Hur går...
Läs mer
4 Jun 2018

”Det där med ramavtal, hur är det med det?” 

/
Postad av
/
Kommentarer0
Hur ser ramavtalen för SKL Kommentus kategori Digitala tjänster ut? Hur kan ett ramavtal vara ett stöd i arbetet med e-arkivet? Jag blev nyfiken och kontaktade Tommy Bengtsson, en av våra talare på konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv. Han är avtalsansvarig för SKL Kommentus ramavtal för Digitala tjänster, där...
Läs mer
4 Jun 2018

Göteborg förlänger Office 365- avtal

/
Postad av
/
Kommentarer0
Det var 2016 som Göteborgs stad beslutade att rulla ut Office 365 till sina anställda, och i år löper det avtalet ut. Projektet har uppmärksammats stort eftersom det i höstas pausades. Stadsjuristen hade då gjort den juridiska bedömningen att sekretessbelagd...
Läs mer
4 Jun 2018

PostNord ansöker om att bli godkänd digital brevlåda

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Genom att addera en digital brevlåda till det fysiska brevflödet kan PostNord erbjuda valfrihet för mottagarna. I den nya lösningen ska mottagaren själv kunna välja precis hur och var den vill ha sin kommunikation, både fysiskt och digitalt. Läs mer
4 Jun 2018

GDPR leder till stora kostnader och stoppar skolfografering

/
Postad av
/
Kommentarer0
Förberedelserna inför GDPR har hos Försäkringskassan kostat åtta miljoner i direkta kostnader och många myndigheter och kommuner har anställt ny personal för att kunna möta kraven. Lite mer udda konsekvenser har GDPR lett till i bland annat Sundsvalls kommun där...
Läs mer
4 Jun 2018

Riksarkivet och GDPR

/
Postad av
/
Kommentarer0
Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd. Riksarkivet föreslås få bemyndigande att utfärda föreskrifter rörande behandling av personuppgifter hos de enskilda arkiv som bedriver arkivverksamhet av allmänt intresse. Arbetet med föreskrifterna är...
Läs mer
4 Jun 2018

Jordbruksverket läckte e-postadresser

/
Postad av
/
Kommentarer0
När Jordbruksverket skulle informera om sin personuppgiftshantering dolde de inte e-postadresserna i utskicket. Ett mänskligt misstag som hade kunnat undvikas med andra verktyg för massutskick. Läs mer
22 Maj 2018

Sverige ska leda AI-samarbete

//
Kommentarer0
Norden och Baltikum utökar samarbetet för att bevara sin position som Europas ledande region inom digitalisering. Länderna har idag beslutat att stärka samarbetet kring artificiell intelligens. Sverige ska leda samarbetet. De nordisk-baltiska ministrarna har idag skrivit under en gemensam AI...
Läs mer
22 Maj 2018

Workshop för inledande arbete med e-arkiv

//
Kommentarer0
I början av maj tecknade SKL Kommentus Inköpscentral ramavtal med 8 leverantörer för anbudsområde Anskaffningstjänster i ramavtal e-arkiv 2016. Anbudsområdet omfattar konsulttjänster för stöd vid förberedelser inför och vid anskaffning av e-arkiv. Den 18 juni arrangerar SKL Kommentus en workshop...
Läs mer
22 Maj 2018

Örnsköldsviks kommuns digitalisering framgångsrik

//
Kommentarer0
Lokaltidningen 7 i Örnsköldsvik återger en analys av kommunens e-tjänster som visar att kommunens satsningar på digitala lösningar gått bra och ger ett bra underlag för framtida prioriteringar. Effektanalysen av e-tjänster är en del av kommunens arbete att ta fram och...
Läs mer
22 Maj 2018

Sverige i topp i EU när det gäller digital mognad

//
Kommentarer0
IDG/Computer Sweden: Sverige kommer på andra plats i EU när det gäller digital mognad. Endast Danmark är före oss. När det gäller öppna data i förvaltningen är resultatet dock inte så bra – 21:a plats. Digitaliseringsminister Peter Eriksson säger bland annat...
Läs mer