Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är kostnadseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan fredag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Nyheter

22 Feb 2018

Cyberterrorismen är inte långt borta

/
Postad av
/
Kommentarer0
”De senaste åren har vi sett en rad förödande it-attacker från både statliga hackare och cyberbrottslingar. Attacken mot Ukrainas elnät för ett par år sedan, angrepp mot kraftverk i Mellanöstern och stora globala viruskampanjer som Wannacry och Petya.” Läs mer
22 Feb 2018

Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor

/
Postad av
/
Kommentarer0
Nu finns en lagrådsremiss som innehåller förslaget att huvudmän för fristående skolor ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar och att de omfattas av meddelarskyddet. Även...
Läs mer
22 Feb 2018

Nu finns äntligen förslag på ny dataskyddslag

/
Postad av
/
Kommentarer0
Förslag på ny lag som ska ersätta personuppgiftslagen. Förslaget innehåller även vissa förändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Tanken är att den ska träda i kraft 25 maj 2018. Läs hela förslaget
15 Feb 2018

JO kritiserar Sala Silvergruva AB

//
Kommentarer0
Det kommunala bolaget Sala Silvergruva AB har inte registrerat allmänna handlingar enligt gällande regler under lång tid. Bolaget blev anmält till JO i maj 2017. JO ser allvarligt på bristerna, och understryker att varken rutiner eller kunskap för att hålla...
Läs mer
9 Feb 2018

Åsa Ztterberg blir Chief Digital Officer

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Efter en överenskommelse mellan statsminister Stefan Löfven och digitaliseringsminister Peter Eriksson har det avsatts särskilda medel för att anställa Åsa Zetterberg som Chief Digital Officer. Rollen är ny i sitt slag och uppdraget är att driva på genomförandet av regeringens...
Läs mer
9 Feb 2018

Kommunarkiven sugs ut på pengar

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Gävle kommuns arkivkostnader skenar. Orsaken är att gamla nedlagda datorsystem år efter år fortsätter kosta stora pengar. I dag finns ett 30-tal olika datasystem som har skrotats, men som ändå kostar runt 120.000 kronor styck per år.” Läs mer
9 Feb 2018

”Vi måste få utbildning om nya rättigheterna i GDPR”

/
Postad av
/
Kommentarer0
”DEBATT. I vår förstärks vårt lagliga skydd för hur vår persondata behandlas och hanteras av företag och myndigheter. Men varför är vi inte bättre informerade om våra nya rättigheter? Och vems är ansvaret att informera, undrar Egil Bergenlind, dataskyddsjurist” Läs...
Läs mer
9 Feb 2018

Facebook: Det gör vi med din personliga information

/
Postad av
/
Kommentarer0
”För första gången berättar nu Facebook om hur de hanterar användares personliga information. Beskedet kommer bara månader innan EU:s nya, tuffa dataskyddsförordning träder i kraft för att stärka skyddet av den personliga integriteten på nätet.” Läs mer
9 Feb 2018

Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket...
Läs mer
9 Feb 2018

Alla ligger efter med GDPR-jobbet – nu skärper EU tonen

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Bara i Sverige måste mellan 50-100 lagar ändras för att passa med GDPR. Med bara fyra månader kvar tills de nya dataskyddsreglerna träder i kraft skärper EU nu tonen mot medlemsstaterna, deras lagstiftare och företag.” Läs mer 
9 Feb 2018

Informationshanteringsplan – 7 bästa råden

/
Postad av
/
Kommentarer0
1. Fokusera på att beskriva hanteringen av informationen och fastna inte i processtrukturer 2. Använd informationsmängder så att hanteringsreglerna blir tydliga det är det som är det viktiga 3. Använd begrepp som är inarbetade i organisationen, det är viktigt att...
Läs mer
2 Feb 2018

Nya bestämmelser i säkerhetsförordningen

/
Postad av
/
Kommentarer0
”För att förstärka skyddet av de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället har regeringen i dag beslutat att statliga myndigheter blir skyldiga att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet.” Läs mer
2 Feb 2018

Transportstyrelsens outsourcing

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka uppgifter som hanteras av icke-säkerhetsprövad personal efter att myndighetens it-drift utkontrakterats. I rapporten konstateras att information i Transportstyrelsens register varit tillgänglig för it-tekniker hos driftleverantören och dess underleverantörer. Personalen var inte säkerhetsprövad...
Läs mer
2 Feb 2018

Ida Infront tecknar avtal med Motala kommun

/
Postad av
/
Kommentarer0
”Ida Infront har tecknat avtal med Motala kommun om leverans av ett e-arkiv. – ”Nu ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt digitalisering av kommunens processer med högre effektivitet, bättre service och ökad tillgänglighet av vår information och med...
Läs mer