Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

13 okt 2019

Informationshantering och kvalitet

//
Kommentarer0
av Olle Ebbinghaus I november arrangeras Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan fyller 30 år i år och handlar om kvalitet i offentlig sektor. Konferens och seminarieprogrammet innehåller imponerande 170 programpunkter som ska levereras under tre dagar. I programmet...
Läs mer
13 okt 2019

Riksarkivets inspel till arkivutredningen

//
Kommentarer0
Den 1 oktober gjorde Riksarkivet ett inspel till arkivutredningen. Riksarkivet vill ha en förstärkning av sitt anslag för att väsentligt kunna öka tillgången till digitaliserat arkivmaterial för att tillgodose samhällets behov av information för demokratisk insyn, innovation och högkvalitativ forskning....
Läs mer
13 okt 2019

Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem ur drift

//
Kommentarer0
Under större delen av första veckan i oktober fungerade inte Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem Cåbra. Från kvällen den 30 september till morgonen den 4 oktober var Cåbra ur drift. Orsaken var problem med databasen. Konsekvenserna för det löpande arbetet vid myndigheten var...
Läs mer
13 okt 2019

Viktiga dokument bortglömda i ett förråd

//
Kommentarer0
Sveriges Radios program Kaliber granskade nyligen socialtjänsten i Hedemora kommun. I ett förråd på socialkontoret i Hedemora som tre flyttkartonger med över 300 originalhandlingar har förvarats. Handlingar som varit försvunna och som inte diarieförts eller hanterats på annat enligt gällande...
Läs mer
29 sep 2019

Kritik mot diarieföring vid Karolinska Institutet

//
Kommentarer0
Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kritiserar i ett beslut om handläggningen av en anmälan om oredlighet i forskning Karolinska Institutet på flera punkter, bl. a, när det gäller diarieföringen. Handlingar har diarieförts för sent och information i diariet tagits bort. UKÄ uttalar sig...
Läs mer
29 sep 2019

Datainspektionen granskar Statens servicecenter

//
Kommentarer0
Datainspektionen har under augusti tagit emot anmälningar om personuppgiftsincidenter från flera aktörer där obehöriga kan ha kommit åt personuppgifter från myndigheter som anlitar Statens servicecenter för sin lönehantering. DI ska undersöka om Statens servicecenter har nödvändiga rutiner för att upptäcka...
Läs mer
29 sep 2019

Rätten att glömmas bort gäller inte globalt

//
Kommentarer0
Förra veckan slog EU-domstolen fast att Google inte behöver ta bort sökresultat för en europeisk medborgare globalt, utan bara sökresultaten på sökmotors europeiska sidor. SVT rapporterar om beslutet från 2014 där EU-domstolen slog fast att EU-medborgare hade rätten att få sökträffar...
Läs mer
29 sep 2019

Remisser från Riksarkivet

//
Kommentarer0
Riksarkivet har utarbetat ett förslag till föreskrifter som ska ersätta RA-FS 1991:6 (Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse). Riksarkivet har också utarbetat en Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar. Båda finns...
Läs mer
16 sep 2019

Så får du diarieföringen att fungera bättre

//
Kommentarer0
Om man skriver ”diarieföring” i sökrutan på Riksdagens ombudsmäns (JOs) webbplats rasslar det fram ett antal avgjorda ärenden vars rubriker innehåller en katalog med mindre smickrande beskrivningar. Ord som ”Allvarlig kritik”, ”brister”, ”kritik”, ”anmälan mot” finns i de flesta ärendena. Det...
Läs mer
16 sep 2019

Svårare att få ut allmänna handlingar

//
Kommentarer0
SvT skriver att nyhetsbyrån Sirén, som årligen begär ut mer än 3000 lex-Sarah anmälningar, tycker att det är svårare att få ut handlingarna trots att det finns domstolsbeslut på att de är offentliga. Den kommun som drivet det längst är...
Läs mer
16 sep 2019

Datainspektionen granskar Region Uppsala

//
Kommentarer0
Region Uppsala har rapporterat två personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som nu inleder en tillsyn. Incidenterna omfattar känsliga personuppgifter som skickats okrypterat till mottagare i och utanför Sverige. – Nu vill vi bland annat ta reda på om regionen har haft stöd...
Läs mer
16 sep 2019

Skellefteå kommun överklagar Datainspektionens beslut

//
Kommentarer0
Skellefteå kommun överklagar Datainspektionens beslut om sanktionsavgift på 200.000 kr för närvaroregistrering med ansiktsigenkänning. Kommunen anser att det samtycke som inhämtas är frivilligt och otvetydigt. – Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det...
Läs mer