Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

20 aug 2019

Ny vägledning om myndigheters informationshantering

//
Kommentarer0
eSams juridska expertgrupp har under våren utarbetat en vägledning som heter ”Digitalisera rätt – en praktisk juridisk vägledning”. Vägledningen ska stödja myndigheternas arbete med att införa en helt digital hantering av information från ax till limpa. Vägledning ska fungera som...
Läs mer
20 aug 2019

Myndigheter begränsas av dyra IT-system

//
Kommentarer0
Sveriges Radio: Enligt forskaren Johan Magnusson går merparten av statliga myndigheters kostnader för IT åt till att underhålla gamla IT-system som hindrar digitalisering. It-systemen blir särskilt dyra eftersom de ofta drivs av gammal teknologi. Om en myndighet till exempel vill utveckla...
Läs mer
20 aug 2019

Förslag till FGS på remiss

//
Kommentarer0
Ett förslag till FGS databas har utarbetats av Riksarkivet. Förslaget är möjligt att lämna synpunkter på fram till den 30 september. FGS står för förvaltningsgemensam specifikation och är en specifikation för e-arkivering. För att få en samsyn inom hela den...
Läs mer
20 aug 2019

GDPR och skolfoton

//
Kommentarer0
På SVTs site kan vi läsa om att allt fler kommuner i landet slutar med skolfotografering på grund av GDPR. Utvecklingen är något som kan drabba skolfotograferna hårt. Skälet är att det är administrativt betungande att hantera samtycken. – Det...
Läs mer
20 aug 2019

Reviderade föreskrifter från Riksarkivet

//
Kommentarer0
Under sommaren har Riksarkivet beslutat om ändring av RA-FS 1991:1 (föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter). Föreskrifterna är reviderade och omtryckta som RA-FS 2019:2. Den reviderade föreskriften gäller från 1 september. Läs mer
20 aug 2019

Sanktionsavgifterna harmoniseras

//
Kommentarer0
Nyhetssajten Voister skriver att Datainspektionen blir ordförande för en EU-arbetsgrupp med uppgiften att se över och harmonisera sanktionsavgifterna vid regelbrott mot GDPR. I ett nästa steg kommer de svenska riktlinjerna också revideras. – Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att vi...
Läs mer
20 aug 2019

Remiss om behandling av personuppgifter för arkivändamål

//
Kommentarer0
Riksarkivet har utarbetat ett förslag till föreskrifter för behandling av personuppgifter för arkivändamål. Det övergripande syftet med föreskrifterna är att reglera behandlingen av personuppgifter som kan anses ske för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn. Remissen ska vara...
Läs mer
5 aug 2019

3 steg för att åtgärda planfetischism!

//
Kommentarer0
Av Olle Ebbinghaus (detta inlägg finns också på olleebbinghaus.se) Integritetspolicy, affärsplan, handlingsplan för informationssäkerhet, lönepolicy, handlingsplan internkontroll, informationshanteringsplan, jämställdhetsplan, IT-policy, digitaliseringsstrategi, personalhandbok, finansieringsstrategi….. listan över styrdokument kan i de flesta organisationer göras lång, men genomförs det som står i dessa...
Läs mer
5 aug 2019

British Airways får böta två miljarder för brott mot GDPR

//
Kommentarer0
IDG: För elva månader sedan drabbades flygbolaget British Airways av en omfattande cyberattack. Resultatet blev att hackare fick tillgång till känslig information om 380 000 resenärer, däribland kreditkortsuppgifter. Det brittiska flygbolaget ska därför betala motsvarande 2,2 miljarder svenska kronor i...
Läs mer
5 aug 2019

Cloud Act

//
Kommentarer0
Esam står fast vid uttalandet att Cloud Act kan innebära sekretessproblem för offentlig sektor. Det framgår i en artikel i nyhetssiten Voister där ett seminarium som hölls i Almedalen om den amerikanska lagen refereras. Bland deltagarna fanns Mathias Strand från Microsoft...
Läs mer
5 aug 2019

Computer Sweden om e-arkivupphandlingen

//
Kommentarer0
På Computer Swedens webbplats kan vi läsa om statens servicecenters upphandling av e-arkiv. Nu gäller en ny strategi och kanske blir det tredje gången gillt.  Upplägget annorlunda ut. Driftservicen ska läggas på Försäkringskassan och bara applikationen upphandlas denna gång –...
Läs mer
5 aug 2019

”Tveksamt att ta betalt för sekretessprövning”

//
Kommentarer0
I Sydöstran skriver Anders Nilsson, chefredaktör, om Länsstyrelsens rutin att ta betalt för att sekretesspröva. Han skriver: ” ’Kostnaden är enligt avgiftsförordningen 125 kronor per påbörjad 15-minutersperiod’, fick jag besked om när jag begärde ut ett ärende på postlistan.” Anders...
Läs mer
5 aug 2019

Kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar

//
Kommentarer0
Justitiekanslern (JK) har granskat 29 kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar. JKs övergripande intryck är att hanteringen i huvudsak har goda förutsättningar att fungera mycket väl. Utifrån det underlag som har lämnats framstår hanteringen som rättssäker och effektiv. Vid...
Läs mer
5 aug 2019

Datainspektionen krånglar till för journalister

//
Kommentarer0
I Sydsvenskan skriver författaren och journalisten Christoph Andersson om offentlighetsprincipen: ”Myndigheterna är också skyldiga att framställa kopior åt den som så begär. Den som fått eller köpt kopior har kunnat spara dem hur länge som helst. Men nu ska det...
Läs mer
5 aug 2019

JK kritiserar Linnéuniversitetet

//
Kommentarer0
Justitiekanslern (JK) riktar kritik mot Linnéuniversitetet för brister i handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar. JK gör även uttalanden om Linnéuniversitetets handläggning av en begäran om radering eller utplåning av personuppgifter. Universitetet får kritik för att inte...
Läs mer
24 jun 2019

Långa projekt och ökande IT-kostnader hos myndigheter

//
Kommentarer0
Myndigheten DIGG har analyserat myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Rapporteringen av strategiska it-projekt omfattar 182 pågående strategiska projekt hos 53 myndigheter. – Att ha en låg digital mognad...
Läs mer
24 jun 2019

JO kritiserar Riksarkivet

//
Kommentarer0
Riksarkivet får kritik från JO för att man tar ut en efterforskningsavgift för att tillhandahålla en bouppteckning. Riksarkivet får enligt sin instruktion ta ut en avgift för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten i förvaltningslagen, och har beslutat att en efterforskningsavgift...
Läs mer
24 jun 2019

Slutrapport från Statens servicecenter

//
Kommentarer0
I förra veckan kommer slutrapporten från Statens servicecenter gällande förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Rapporten, som är ställd till regeringen, redogör för erfarenheterna från uppdraget, som pågått sedan 2014, och föreslår att Statens servicecenter får ett nytt uppdrag för att införa e-arkivtjänsten...
Läs mer
24 jun 2019

Kritik mot Pensionsmyndigheten för obevakad e-postlåda

//
Kommentarer0
JO kritiserar Pensionsmyndigheten för att inte ha bevakat e-postlådan info@pensionsmyndigheten.se sedan 2010. Brevlådan glömdes bort och var obevakad under nästan tio års tid. Av en tillfällighet upptäcktes e-postbrevlådan i november 2018, och det kunde då konstateras att den innehöll ca...
Läs mer