Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

16 apr 2019

SKL om molntjänster

//
Kommentarer0
I en artikel på idg.se menar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att det måste till en nationell samsyn vad gäller molntjänster med utländskt ägande i offentlig sektor. ”Regeringskansliet måste ta initiativ”. Tidigare har myndighetssamverkan Esam sagt sitt – och pekade då...
Läs mer
16 apr 2019

Lidingö får hederspris

//
Kommentarer0
Lidingö stad har tilldelats Uppdrag gransknings hederspris 2018 efter att ha svarat på en begäran om att få ta del av allmän handling näst snabbast (1 timma och 42 minuter) av 415 offentliga förvaltningar i Sverige. Priset var en ”kul...
Läs mer
16 apr 2019

Debatt: IT i vården – en brädhög

//
Kommentarer0
I Dagens Samhälle kommenterar Fia Ewald 1177-skandalen och kommer med flera förslag för att förbättra informationssäkerheten inom sjukvården Fia skriver bl. a: Problemet är bara att inte ens den mest säkerhetsmedvetna vårdgivaren kan hålla sig för sig själv, utan måste...
Läs mer
16 apr 2019

Vårdgivare granskas

//
Kommentarer0
Datainspektionen drar nu igång en planerad granskning av åtta vårdgivare för att undersöka hur de reglerar användarnas åtkomst till uppgifter i huvudjournalsystemen. Enligt patientdatalagen ska personal endast kunna komma åt de patientuppgifter som de behöver för att kunna utföra sina...
Läs mer
16 apr 2019

Datainspektionen inleder granskning av Klarna

//
Kommentarer0
Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy och tagit emot ett flertal klagomål från enskilda gentemot Klarna. –       Klarna är...
Läs mer
31 mar 2019

Ny säkerhetsskyddslag som börjar gälla idag

//
Kommentarer0
Idag den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den nya lagstiftningen kommer...
Läs mer
31 mar 2019

Stort intresse för utbildningar inom informationssäkerhet

//
Kommentarer0
Sveriges Radio rapporterar att regeringen tycker att myndigheterna behöver bli bättre på informationssäkerhet och MSB vittnar om att det finns ett stort intresse för utbildningar om informationssäkerhet. ”Människor ska kunna lita på att samhällsviktig information skyddas” skrev Regeringen och gav...
Läs mer
31 mar 2019

Molnets vara eller inte vara

//
Kommentarer0
Den senaste tiden har molntjänster i offentlig sektor diskuterats. IDG identifierar och diskuterar fyra alternativ när det gäller myndigheters val av IT: statligt moln, inhemska moln, amerikanska IT-jättars moln och egna datahallar. Många hade hoppats på att Statens inköpscentral skulle...
Läs mer
31 mar 2019

Intelligent Information Management

//
Kommentarer0
Via leverantören OpenText kan AIIMs undersökning om Information Management och digital transformation laddas ner. I undersökningen har 366 personer bidragit och resultatet visar tydligt att det finns arbete att göra för att få ordning på informationshanteringen och den digitala transformationen....
Läs mer
31 mar 2019

Robotstruts arbetar i lagret

//
Kommentarer0
IDG skriver om roboten Handle som åker omkring på två hjul i lagret och hanterar flyttar kartonger. Roboten kan flytta kartonger som väger upp till 15 kg och förbereda lastpallar. Roboten är tillverkad av företaget Boston Dynamics som också har...
Läs mer
18 mar 2019

Anmälda incidenter till Datainspektionen 2018

//
Kommentarer0
Under 2018 inkom totalt 2262 anmälningar om personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Antal anmälningar ökade successivt under året. Skälet till att incidenten inträffat är i de flesta fall den mänskliga faktorn (i 60% av fallen) och av de fallen är handlar det...
Läs mer
18 mar 2019

Datainspektionen: ny tillsyn gällande 1177 Vårdguiden

//
Kommentarer0
Datainspektionen inleder nu tillsyn mot Inera AB. Myndigheten begär svar från Inera på ett antal frågor, såsom om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter. Myndigheten fortsätter sin...
Läs mer
18 mar 2019

Riksarkivet vill föreskriva för kommuner

//
Kommentarer0
I ett sk. inspel till arkivutredningen vill Riksarkivet se en mer enhetlig reglering av arkiv i den offentliga sektorn. Det vill man åstadkomma bl. a. genom att Riksarkivet ska ha större möjligheter att ufärda föreskrifter för den kommuner och landsting....
Läs mer