Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

29 apr 2019

Polisens arkivförteckningen hemlig

//
Kommentarer0
Kammarrätten avslår en överklagan gällande sekretessbeläggning av en arkivförteckning hos Polismyndigheten.Kammarrätten bedömer att de begärda uppgifterna är av sådan karaktär att de sammantaget ger en sådan överblick över Polismyndighetens organisation och arbetsmetoder att de omfattas av sekretess enligt 18 kap....
Läs mer
29 apr 2019

Så nöjda är kunderna med sina outsourcingleverantörer

//
Kommentarer0
IDG återger en undersökning om kundnöjdhet för outsourcingleverantörer som gjorts av Whitelane Research och PA Consulting. Undersökningen visar att kundnöjdheten i Sverige generellt är god. Det råder dock stor spridning mellan de olika leverantörerna. Norska Evry har rusat rakt upp...
Läs mer
29 apr 2019

Gardin allmän handling

//
Kommentarer0
Det är nog ganska ovanligt att en handling inkommer till en kommun i form av en 60 meter lång gardin där över 700 talonger med namnunderskrifter är fasthäftade. Fast det var precis vad som skedde när Hyresgästföreningen uppvaktade Borlänge kommuns...
Läs mer
16 apr 2019

SKL om molntjänster

//
Kommentarer0
I en artikel på idg.se menar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att det måste till en nationell samsyn vad gäller molntjänster med utländskt ägande i offentlig sektor. ”Regeringskansliet måste ta initiativ”. Tidigare har myndighetssamverkan Esam sagt sitt – och pekade då...
Läs mer
16 apr 2019

Lidingö får hederspris

//
Kommentarer0
Lidingö stad har tilldelats Uppdrag gransknings hederspris 2018 efter att ha svarat på en begäran om att få ta del av allmän handling näst snabbast (1 timma och 42 minuter) av 415 offentliga förvaltningar i Sverige. Priset var en ”kul...
Läs mer
16 apr 2019

Debatt: IT i vården – en brädhög

//
Kommentarer0
I Dagens Samhälle kommenterar Fia Ewald 1177-skandalen och kommer med flera förslag för att förbättra informationssäkerheten inom sjukvården Fia skriver bl. a: Problemet är bara att inte ens den mest säkerhetsmedvetna vårdgivaren kan hålla sig för sig själv, utan måste...
Läs mer
16 apr 2019

Vårdgivare granskas

//
Kommentarer0
Datainspektionen drar nu igång en planerad granskning av åtta vårdgivare för att undersöka hur de reglerar användarnas åtkomst till uppgifter i huvudjournalsystemen. Enligt patientdatalagen ska personal endast kunna komma åt de patientuppgifter som de behöver för att kunna utföra sina...
Läs mer
16 apr 2019

Datainspektionen inleder granskning av Klarna

//
Kommentarer0
Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy och tagit emot ett flertal klagomål från enskilda gentemot Klarna. –       Klarna är...
Läs mer
31 mar 2019

Ny säkerhetsskyddslag som börjar gälla idag

//
Kommentarer0
Idag den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den nya lagstiftningen kommer...
Läs mer
31 mar 2019

Stort intresse för utbildningar inom informationssäkerhet

//
Kommentarer0
Sveriges Radio rapporterar att regeringen tycker att myndigheterna behöver bli bättre på informationssäkerhet och MSB vittnar om att det finns ett stort intresse för utbildningar om informationssäkerhet. ”Människor ska kunna lita på att samhällsviktig information skyddas” skrev Regeringen och gav...
Läs mer