Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

21 jan 2020

Debatt: Kan politikerna hantera digitaliseringen?

//
Kommentarer0
Detta frågar sig forskaren Jonas Andersson Schwarz i Dagens Samhälle Han skriver bl. a.:”Bristen på långsiktiga strategier och avsaknaden av uppföljning gör samhället sårbart. Vi riskerar att alltför snabbt anamma digitala lösningar som kortsiktigt kan verka effektiva men som har...
Läs mer
21 jan 2020

Avbruten upphandling av vårdinformationsplattform

//
Kommentarer0
Dagens Samhälle skriver att upphandlingen som Region Stockholm arbetat med i ett par års tid avbryts. Det handlar om en affär på över 2 miljarder kronor och hundratals medarbetare har varit delaktiga. Upphandlingen har skett genom så kallad konkurrenspräglad dialog,...
Läs mer
21 jan 2020

Regionhälsan – chefen bröt mot grundlagen men inte arkivlagen

//
Kommentarer0
Sjukvårdens larmcentral Ann-Louise Andersson bröt mot grundlagen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra Göteborgspostens granskning. Däremot bröt hon inte mot arkivlagen. Uttalandena ledde till skarp kritik och chefen blev anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Ett personalärende mot...
Läs mer
6 jan 2020

Gratis Whitepaper

//
Kommentarer0
Att arbeta tillitsskapande med politiska nämnder och styrelser av Peter Friberg Kan det politiska sammanträdet bidra till ökad tillit? Går det att använda det forum där politiker, tjänstepersoner och allmänheten möts för att öka tilliten? Hur gör man det och...
Läs mer
6 jan 2020

GDPR bot på 100 miljoner

//
Kommentarer0
Enligt IDG ska den tyska internet- och mobiloperatören 1&1 ska betala nästan 100 miljoner kronor för att ha brutit mot GDPR. Den tyska tillsynsmyndigheten har upptäckt att de som ringt callcentret kunnat få kundinformation bara genom att ange namn och...
Läs mer
6 jan 2020

Härifrån till evigheten är här

//
Kommentarer0
Arkivutredningens slutbetänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades till kulturministern strax före jul. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska...
Läs mer
6 jan 2020

Friskolors resultat sekretessbelagda

//
Kommentarer0
Kammarrätten i Göteborg ger grönt ljus åt en ändring hos Statistiska centralbyrån (SCB) som innebär att uppgifter om friskolors prestation omfattas av sekretess – eftersom de kan påverka de enskilda skolornas affärsverksamhet. Detta uppger svt nyheter. – Vi har väldigt...
Läs mer
6 jan 2020

Riksarkivet drar ner på personal och minskar öppetiderna

//
Kommentarer0
Kulturnyheterna på svt uppger att forskare varna för att både forskarvärldens och allmänhetens möjligheter att ta del av ett unikt historiskt material kommer att påverkas drastiskt. – Det här påverkar Riksarkivets förmåga att genomföra sina uppdrag genomgående. Det påverkar forskningen...
Läs mer
6 jan 2020

Region Sörmland centraliserar journalarkiven

//
Kommentarer0
Svt nyheter Sörmland uppger att regionstyrelsen i Region Sörmland har beslutat att gå vidare med planerna på en centralisering av journalarkiven. Tanken är att samla journalerna i en byggnad som inte ligger i anslutning till något sjukhus. – Det finns...
Läs mer
17 Dec 2019

Offentlighetsprincipen är mer än en princip

//
Kommentarer0
Offentlighetsprincipen, eller tillgången till allmänna handlingar inom stat, kommuner och regioner, har en lång tradition i Sverige och ingår som en del av reglerna om tryck- och yttrandefrihet som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagstiftningen har funnits länge...
Läs mer
17 Dec 2019

Regionchef förstör dokument för att hindra granskning

//
Kommentarer0
Enligt GP har Ann-Louise Andersson, verksamhetschef för Sjukvårdens larmcentral, har medvetet låta förstöra allmänna handlingar för att hon inte är nöjd med den rapportering tidningen gjort. – Upprörande, tycker yttrandefrihetsexpeten Nils Funcke. Han säger att det är ovanligt att myndigheter...
Läs mer
17 Dec 2019

Omställning på Riksarkivet

//
Kommentarer0
Riksarkivet kommenterar uppgifterna om att totalt 50 personer sägs upp. Myndigheten skriver bl. a: ”Riksarkivet har ständigt ökande kostnader för lokalhyror och personal. För andra året i rad har myndigheten begärt utökad anslagskredit från regeringen för att klara exempelvis kostnaderna...
Läs mer
17 Dec 2019

Storumans kommun JO-anmäld

//
Kommentarer0
Storumans kommun är JO-anmäld av en privatperson som vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar fick sina personuppgifter utlämnade till det privata fastighetsbolag som berördes av begäran. ”Det känns väldigt olustigt att en chef för en myndighet gör så här”...
Läs mer
17 Dec 2019

Åsikt: SKR ska omfattas av offentlighetsprincipen

//
Kommentarer0
I Dagens Samhälle skriver Fia Ewald om SKR (Sverige kommuner och regioner, tidigare SKL) och att organisationen bör omfattas av offentlighetsprincipen. Hon för fram flera skäl till varför det bör vara så. Fia skriver bl.a : ”Att slutna sällskap inte...
Läs mer