Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

3 Dec 2018

Krönika: ingen insyn utan kränkning

//
Kommentarer0
På utgivarna.se skriver Per Hagström om offentlighetsprincipen och skydd för den personliga integriteten. Transparens kan inte  kombineras med nolltolerans mot kränkningar av den personliga integriteten. Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och...
Läs mer
19 Nov 2018

Snuttifiera inte informationshanteringen

//
Kommentarer0
Din organisations information ska vara en resurs för organisationen, dess verksamhet och medarbetare. På många ställen är den alldeles för snuttifierad för att vara det. Vad beror det på? Det har aldrig varit enklare att investera i IT-lösningar. Vi kan...
Läs mer
19 Nov 2018

Personuppgiftsincidenter inte hemliga

//
Kommentarer0
På allmanhandling.se kan man läsa att Datainspektionen avslog en begäran att ta del av personuppgiftsincidenter. Kammarrätten fann dock att ett flertal uppgifter i de aktuella handlingarna var offentliga och skickade tillbaka ärenden till Datainspektionen för förnyad sekretessprövning. Läs hela domen...
Läs mer
19 Nov 2018

eSam ser risker med molntjänster i offentlig sektor

//
Kommentarer0
Kan det offentliga kan använda sig av molntjänster utifrån säkerhet- och sekretesslagstiftning? Nu har den juridiska expertgruppen inom eSam tagit fram ett uttalande i frågan som ett viktigt led. Molntjänster innebär stora fördelar, och utvecklingen går mot att det inom...
Läs mer
19 Nov 2018

SKL litar på molnet

//
Kommentarer0
De få domar som finns inom området ger ännu ingen heltäckande vägledning. Fram till dess kommer det finnas en osäkerhet i denna mycket komplexa fråga, och SKL fokuserar på att hjälpa sina medlemmar att ha rätt verktyg och metoder för...
Läs mer
19 Nov 2018

3 misstag du vill undvika när du mejlar

//
Kommentarer0
En notis i tidningen Chef lär oss att 97% av svenskarna mailar och listar tre saker att undvika när man mailar. E-posten är långt ifrån död. Kommunikationsverktyget är fortfarande viktigt för svenska arbetsplatser. Men trots det hanterar många sina mejl...
Läs mer
5 Nov 2018

Låt diarieföringen bli till nytta för verksamheten!

//
Kommentarer0
Informationshanteringen, som inkluderar diarieföring, ska leva upp till tre krav. Den ska säkerställa: att organisationen lever upp till legala krav, att verksamhetens behov tillgodoses och att den organiseras och bedrivs på ett effektivt sätt I många offentliga verksamheter är diarieföringens...
Läs mer
5 Nov 2018

Första granskningen av efterlevnaden av GDPR klar

//
Kommentarer0
Datainspektionen har genomfört en granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningen handlar om myndigheter och privata aktörer tillsatt dataskyddsombud. Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. I två fall har tillsynsobjekten fått ett föreläggande och...
Läs mer
5 Nov 2018

IT-konsulter för e-arkivering sökes

//
Kommentarer0
R2B Software söker IT-konsulter. Som IT-konsult på R2B kommer du främst att jobba som konsult med olika kunder. Fokusområde är problemställningar avseende informationsöverföring från olika verksamhetssystem inom e-arkivering. Parallellt med konsulting åt våra kunder kommer det finnas arbetsuppgifter som utvecklare/ systemtekniker...
Läs mer
5 Nov 2018

Rapport från MSB om landstingens informationssäkerhet

//
Kommentarer0
I rapporten analyseras styrningen av informationssäkerhetsarbetet i landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det utmynnar i åtta rekommendationer till landstingen som ett stöd till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete: Informationssäkerhetspolicyn ska hållas aktuell och omfatta all verksamhet, inklusive medicinteknik och ICS/SCADA. Funktionen för samordning...
Läs mer
5 Nov 2018

Datainspektionen inleder granskningar

//
Kommentarer0
Datainspektionen inleder tre större granskningar av den nya dataskyddsförordningen för att göra det tydligare hur dataskyddsreglerna ska tillämpas. Granskningsprojekten handlar om samtycke, som måste lämnas frivilligt av den registrerade, gränsdragning mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och en fortsatt granskning av dataskyddsombud,...
Läs mer
5 Nov 2018

Debatt: ”Vem har mod nog att digitalisera offentlig sektor?”

//
Kommentarer0
I en debattartikel Dagens Samhälle undrar Knowits koncernchef Per Wallentin vem som vågar digitalisera offentlig sektor.Vägen dit kräver politiskt mod att våga förändra invanda och föråldrade strukturer. Han skriver bl.  a. ”Offentlig effektivisering genom digitalisering kräver att den inte bara landar...
Läs mer
5 Nov 2018

Läcka av personuppgifter från flygbolag

//
Kommentarer0
Enligt en artikel på IDGs webbplats ska personuppgifter rörande kundernas namn, nationalitet, födelsedatum, telefonnummer, passnummer, id-kort och resehistorik ha exponerats. Det är det Hongkongbaserade flygbolaget Cathay Pacifics uppgifter blivit exponerade, fler än nio miljoner kunder är drabbade. Det finns dock inga...
Läs mer
5 Nov 2018

10 tips för effektiva möten

//
Kommentarer0
En stor del av vår arbetstid går åt till möten. Här kan du läsa tips om hur du kan bli effektivare som mötesledare och deltagare. På tidning Chefs webbplats finns tips för effektiva möten och en checklista. Här kan du...
Läs mer
8 okt 2018

Informationshanteringsplaner och processer (igen)

//
Kommentarer0
Ett av mina blogginlägg från slutet av förra året har blivit lite omdiskuterat. Med anledning av det kommer här några förtydliganden. Avsikten med texten var att inte att förringa behovet av eller möjligheten till att beskriva processer och information relaterat till varandra....
Läs mer