Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

2 feb 2020

Göteborgs stad JO-anmäls

//
Kommentarer0
IDG: Göteborgs stad är en av de kommuner som gått längst med att använda utländska molntjänster. Därför anmäls kommunen till JO av ideella organisationen Dataskydd.net. Organisationens ordförande Amelia Andersdotter skriver i Dagens Samhälle: – I dag råder delade meningar mellan...
Läs mer
2 feb 2020

Nyköpings kommun har avtalat bort meddelarfriheten

//
Kommentarer0
Personal inom Nyköpings kommun har fått skriva under ett avtal där det står de inte har någon meddelarfrihet. Detta trots att meddelarfriheten är grundlagsskyddad. Det skriver Sörmlands Nyheter. Kommunen beklagar det inträffade. – Avtalen har varit avsedda att skydda tredje...
Läs mer
21 jan 2020

MinaData – ett koncept för personcentrerad informationshantering

//
Kommentarer0
eSam har har arbetat fram rapporten MinaData – ett koncept för personcentrerad informationshantering. Rapporten publicerades strax före jul. Konceptet personcentrerad informationshantering kompletterar informationshanteringen som förekommer mellan offentliga organisationer och som bl.a. regleras av registerförfattningar. Privatpersoner är aktiva i det digitala...
Läs mer
21 jan 2020

Kammarrätten ger Region Stockholm bakläxa

//
Kommentarer0
Region Stockholm beslutade att sekretessbelägga lönelistor med stöd av GDPR-sekretessen (OSL 21:7). Detta ogillande Kammarrätten och beslutade att handlingarna ska lämnas ut. Enligt domstolen har det inte framkommit någon konkret omständighet som gör att man kan anta att uppgifterna kommer...
Läs mer
21 jan 2020

Remissammanställning av förslag till FGS

//
Kommentarer0
Strax före jul publicerade Riksarkivet en sammanställning av Projekt FGS-Databas sammanställning av remissvar. Projektet tar fram ett förslag till FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databaser. I projektgruppen ingår Riksarkivets BDI-avdelning, Sydarkivera och Statens Servicecenter. Projektet tar också...
Läs mer
21 jan 2020

JO kritiserar Trollhättans kommun

//
Kommentarer0
Modern väckte talan mot barnens far i allmän domstol. Domstolen begärde i vårdnadsmålet in en vårdnads-, boende- och umgängesutredning från Arbetsmarknads-och socialnämnden i Trollhättan kommun.I barnutredningarna uppgav modern efter hand att hon inte ville prata med barnhandläggarna på grund av...
Läs mer
21 jan 2020

JO kräver svar av Kronofogden

//
Kommentarer0
Göteborgsposten skriver om Kronofogdens problematiska systembyte som medfört långa handläggningstider. Efter att Kronofogden tidigare i år införde ett nytt handläggningssystem har hanteringstiden av ansökningar vuxit, från dagar till månader. Problemet gäller främst manuella ansökningar, som görs med bland annat blanketter....
Läs mer
21 jan 2020

Debatt: Kan politikerna hantera digitaliseringen?

//
Kommentarer0
Detta frågar sig forskaren Jonas Andersson Schwarz i Dagens Samhälle Han skriver bl. a.:”Bristen på långsiktiga strategier och avsaknaden av uppföljning gör samhället sårbart. Vi riskerar att alltför snabbt anamma digitala lösningar som kortsiktigt kan verka effektiva men som har...
Läs mer
21 jan 2020

Avbruten upphandling av vårdinformationsplattform

//
Kommentarer0
Dagens Samhälle skriver att upphandlingen som Region Stockholm arbetat med i ett par års tid avbryts. Det handlar om en affär på över 2 miljarder kronor och hundratals medarbetare har varit delaktiga. Upphandlingen har skett genom så kallad konkurrenspräglad dialog,...
Läs mer
21 jan 2020

Regionhälsan – chefen bröt mot grundlagen men inte arkivlagen

//
Kommentarer0
Sjukvårdens larmcentral Ann-Louise Andersson bröt mot grundlagen när hon meddelade att allmänna handlingar förstörts för att hindra Göteborgspostens granskning. Däremot bröt hon inte mot arkivlagen. Uttalandena ledde till skarp kritik och chefen blev anmäld till Justitieombudsmannen (JO). Ett personalärende mot...
Läs mer
6 jan 2020

Gratis Whitepaper

//
Kommentarer0
Att arbeta tillitsskapande med politiska nämnder och styrelser av Peter Friberg Kan det politiska sammanträdet bidra till ökad tillit? Går det att använda det forum där politiker, tjänstepersoner och allmänheten möts för att öka tilliten? Hur gör man det och...
Läs mer
6 jan 2020

GDPR bot på 100 miljoner

//
Kommentarer0
Enligt IDG ska den tyska internet- och mobiloperatören 1&1 ska betala nästan 100 miljoner kronor för att ha brutit mot GDPR. Den tyska tillsynsmyndigheten har upptäckt att de som ringt callcentret kunnat få kundinformation bara genom att ange namn och...
Läs mer
6 jan 2020

Härifrån till evigheten är här

//
Kommentarer0
Arkivutredningens slutbetänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” överlämnades till kulturministern strax före jul. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska...
Läs mer
6 jan 2020

Friskolors resultat sekretessbelagda

//
Kommentarer0
Kammarrätten i Göteborg ger grönt ljus åt en ändring hos Statistiska centralbyrån (SCB) som innebär att uppgifter om friskolors prestation omfattas av sekretess – eftersom de kan påverka de enskilda skolornas affärsverksamhet. Detta uppger svt nyheter. – Vi har väldigt...
Läs mer
6 jan 2020

Riksarkivet drar ner på personal och minskar öppetiderna

//
Kommentarer0
Kulturnyheterna på svt uppger att forskare varna för att både forskarvärldens och allmänhetens möjligheter att ta del av ett unikt historiskt material kommer att påverkas drastiskt. – Det här påverkar Riksarkivets förmåga att genomföra sina uppdrag genomgående. Det påverkar forskningen...
Läs mer
6 jan 2020

Region Sörmland centraliserar journalarkiven

//
Kommentarer0
Svt nyheter Sörmland uppger att regionstyrelsen i Region Sörmland har beslutat att gå vidare med planerna på en centralisering av journalarkiven. Tanken är att samla journalerna i en byggnad som inte ligger i anslutning till något sjukhus. – Det finns...
Läs mer