Arkivera i praktiken

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Arkivera i praktiken ger dig som deltagare konkret kunskap om arkiv. Du får lära dig grunderna inom arkivering och hur du kan förbättra din arkivhantering. Fokus ligger på praktisk användbar kunskap så att du efter kurstillfället kan arkivera självständigt enligt gällande lagar och regler.

I kursen får du ta del av styrning av arkivering och det konkreta utförandet i arbetet med allmänna handlingar. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig vägledning i arkivredovisning och om dokumenthanteringsplaner.

Kursens innehåll varvar teorimoment med praktiskt orienterade övningar. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar, referenser och litteraturtips.

Arkivera i praktiken är en grundkurs och vänder sig till personer i både offentlig och privat sektor. Inga förkunskaper krävs för kursen.

Detaljerat schema för kursen och aktuella tillfällen visas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som Interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus har bred erfarenhet av frågor som rör dokument och ärendehantering i relation till verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare, workshopledare och god pedagog. Olle är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Han är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar, och van föredragshållare och moderator vid konferenser.

Vad lär du dig?

  • Vilka lagar och regler som gäller för arkivverksamheten både i offentlig och privat sektor
  • Vilka krav på säkerhet som är rimliga när det gäller information, lagring, arkivlokal m.m.
  • Hur du styr, planerar och genomför gallring
  • Hur olika typer av media, t. ex papper, mikrofilm, datamedia ska hanteras
  • Hur du kan skapa bra sökingångar i arkivet
  • Hur planer, rutiner och instruktioner för arkivering kan utformas

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 11.00Inledning
Vad är arkiv?
Arkivteori och arkivbegrepp
Lagar och regler
Övning – gallring
11.00 – 12.00Pappersarkivering
Digital arkivering
Bevarande och Gallring
Gallring i praktiken
Gallring i papper och elektronisk information
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Dokumenthanteringsplan
Arkivredovisning
Arkivbeskrivning och Arkivförteckning
Allmänna arkivschemat
Verksamhetsbaserad/processbaserad arkivredovisning
Övning – klassificering
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.20Arkivlokaler
Styrande dokument för arkivverksamheten
Övning – Arkivvård
16.30Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
30/11-2017

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center


När
Våren 2018, datum kommer

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Centralhuset Konferens Göteborg


Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.