Arkivera i praktiken

Arkivet: en resurs för verksamheten och för framtiden

Grundkurs för dig som ansvarar för arkivet

Känn dig hemma i arkivet!

Givetvis kan du delta på distans!

Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Under dessa två dagar får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet, hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut.

Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden. Arkivera i praktiken är en grundkurs för både dig i offentlig, som i privat sektor och kräver inga förkunskaper. I kursen ingår både föreläsningar, praktiska övningar och grupparbeten. Ta chansen att få diskutera och ta del av andras praktiska erfarenheter om arkivering.

Lär dig arkiveringens grunder!

Tvådagars kurs

TisdagApril28
Clarion PostGöteborgTill anmälan
OnsdagApril29
Clarion PostGöteborgTill anmälan

Tvådagars kurs

TisdagJuni02
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan
OnsdagJuni03
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan

Tvådagars kurs

TisdagNovember24
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan
OnsdagNovember25
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan

Se karta

Kursdagen

Två givande dagar där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Dag 1

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Arkivteori och begrepp

Vi går igenom arkivteori och arkivbegrepp samt tittar på vilka lagar och regler som styr arkiveringen. Vi lyfter även dataskyddsförordningens (GDPR) påverkan på arkivet.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Ordning och reda i arkivet

Vad är skillnaden mellan pappersarkiv och digitala arkiv? Vi ordnar ett pappersarkiv. Vad ska man tänka på?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

E-arkivet: lösningen på den digitala arkiveringen?

Vi tittar på e-arkivet. Hur underlättar man ett införande av ett e-arkiv? Vi tittar på styrdokument, såsom strategi för bevarande och bevarandeplaner för digitala handlingar.
14:15 - 14:45
Vi unnar oss en kaffe
14:45 - 16:00

Arkivlokalens väl och ve

Hur ska arkivlokalen utformas för att leva upp till arkivkraven? Vi diskuterar skötsel och rutiner för arkivlokalen.

Dag 2

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Så här redovisar vi arkivet

Hur styr vi arkivverksamheten och hur redovisar vi arkivet på bästa sätt? Vi går igenom allmänna arkivschemat, arkivbeskrivning, arkivförteckning och processbaserad informationsredovisning.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Redovisa i praktiken

Vi arbetar konkret med den processbaserade informationsredovisningen, vi övar praktiskt på dess olika delar.
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Att styra och organisera arkivverksamheten

Hur får vi till en samverkan mellan informationshanteringens olika delar? Vi tittar på konkreta arbetssätt för att lyfta fram arkivet i organisationen. Vi undersöker också hur en informationshanteringsplan kan hjälpa dig i detta arbete.
14:15 - 14:45
Vi unnar oss en kaffe
14:45 - 15:45

Att gallra i arkivet

Får man gallra i arkivet och vad gäller då? Vad ska man tänka på för att gallringen ska fungera i praktiken?
15:45 - 16:00

Summering av dagarna

Vi avslutar med en summering och sammanfattning av dagarna

Lär dig arkiveringens grunder!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Arkiv ÄR roligt!

Stämmer det verkligen? säger du. Ja, självklart! är mitt spontana svar.

Arkiv är verkligen väldigt roligt, intressant och spännande! I arkiven samlar vi våra erfarenheter och kunskaper och lämnar dem till nästa generation. Det är här vi har våra minnen och vår historia. Under min kursdag vill jag förmedla denna känsla av hur kul och fängslande arkiv och arkivering är samt hur viktigt det är att vi tar hand om den information som vi skapar idag för att kunna använda den i framtiden. Jag vill dela med mig av mina kunskaper om arkivets roll och betydelse i en verksamhet och hoppas få höra dina tankar och funderingar. Vad innebär arkivet för dig? Kanske ska du precis ta dig an arkivfrågorna på din arbetsplats eller kanske har du arbetat med det ett tag och känner att du behöver mer kunskap. Då tror jag att min kursdag kan passa dig.

Under kursdagen vill jag inspirera dig och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper som du kan ha nytta av i ditt arkivarbete. Jag hoppas att vi ses vid nästa kurstillfälle!

Frida Lenberg

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. Hon har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstrukturer.

Anmäl dig

Lär dig av Frida!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

9700 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?