Diarieföra i praktiken

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Diarieföra i praktiken ger dig som deltagare diarieföringens grunder i både teori och praktik. Kursen behandlar hantering av allmänna handlingar och rutiner kring diarieföring. Den bearbetar frågor kring vad diarieföring är, vilka handlingar som ska diarieföras och hur du ska diarieföra. Fokus ligger på konkret användbar kunskap så att du efter kursen kan arbeta självständigt med diarieföring enligt gällande lagar och regler.

Kursen innehåller teorimoment som i stor utsträckning utgår från lagkrav och praxis. En del av kursen är praktiska övningar, varav en utgår från en fiktiv verksamhet och dess handlingar, som så mycket som möjligt ska likna riktiga arbetssituationer. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar, referenser och litteraturtips.

Diarieföra i praktiken är en grundkurs som vänder sig till alla som arbetar i en verksamhet där allmänna handlingar ska diarieföras. Inga förkunskaper krävs för kursen.

Detaljerat schema för kursen och kommande tillfällen visas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som Interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus har bred erfarenhet av frågor som rör dokument och ärendehantering i relation till verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare, workshopledare och god pedagog. Olle är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Han är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar, och van föredragshållare och moderator vid konferenser.

Vad lär du dig?

 • Att arbeta praktiskt med diarieföring oavsett vilket IT-system för diarieföring ni har
 • Hur du ska tillämpa handlingsoffentligheten
 • Vad registreringsskyldigheten innebär i praktiken
 • Vilka uppgifter som kan registreras i diariet och varför
 • Hur postöppning och e-posthantering kan organiseras
 • Principer för diarieplaner
 • Hur diarieförda handlingar kan arkiveras
 • Hur ärenden ska registreras för att hållas samman
 • Hur man söker i diariet

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 11.00

Inledning och presentation
Allmänna handlingar
Handlingsoffentligheten
Tryckfrihetsförordningen, offentlighets och sekretesslagen
Övning – vilka handlingar är allmänna handlingar?

11.00 – 12.00Registreringsskyldigheten
Vilka handlingar måste registreras
Vilka handlingar behöver inte registreras
Övning – vilka handlingar ska registreras?
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Arbeta med diarieföring
Förhållandet mellan ärenden
Förhållandet mellan diarieförda handlingar och övrig information
Vilka uppgifter bör man registrera i diariet?
Metadata, strukturer och planer
Arkivera diarieförda handlingar
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.30

Övning –  Diarieföring från ax till limpa
Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
29/11-2017

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center


När
Våren 2018, datum kommer

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Centralhuset Konferens Göteborg


Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

 

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

 • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
 • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
 • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.