Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Kurs för dig som hanterar utlämnande av allmänna handlingar

Skapa en säker ärendehantering med sekretess

Givetvis kan du delta på distans!

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras. Ladda ner Kursprogram Sekretess i praktiken

Lär dig hantera utlämnanden på en dag!

TorsdagMars26
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan
TisdagSeptember01
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Lagar och regler

Vilka lagar och regler styr sekretessfrågor? Hur är offentlighets- och sekretesslagen samt sekretessförordningen utformad och hur ska de tillämpas? Hur ska hantering av begäran om att få ta del av information hanteras? Hur ska du bedöma vad som är allmän handling?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat
10:15 - 12:00

Lagar och regler forts

Format/medium, hur får man del av information som är svåråtkomlig?Vi övar på det vi gått igenom
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:30

Ansvarsförhållanden

Hur är ansvarsförhållanden för sekretessfrågor vid en myndighet? Hur ska eventuella överklaganden hanteras? Hur ska vi resonera kring skaderekvisit? Vi övar på det vi gått igenom
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Särskilda fall

Till exempel menbedömning, forskningssekretess, upphandlingssekretess, patientsekretess och andra specialfall Momentet anpassas efter deltagarnas önskemål. Vi övar på det vi gått igenom

Lär dig hantera utlämnanden på en dag på en dag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Med utgångspunkt i den egna verksamheten går vi igenom och tolkar offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär.
GDPR och dess betydelse för möjligheten att tillgängliggöra information kommer också att beröras. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus är en omtyckt kursledare.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?


Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras