Sekretess i praktiken

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Sekretess i praktiken arbetar med att tolka offentlighets- och sekretesslagen. Utifrån offentlighets- och sekretesslagen lär du dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar samt hantera allmänna handlingar och andra dokument som är hemliga. Kursen ger dig kunskap till en säker ärendehantering med sekretess.

Kursen innehåller teorimoment som varvas med praktiskt orienterade övningar. Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att hantera sekretessfrågor med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar i relation till offentlighetsprincipen och sekretess. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar och litteraturtips.

Sekretess i praktiken riktar sig främst till verksamheter som hanterar allmänna handlingar och till dig som har grundläggande kunskaper om vad allmänna handlingar är. Du som kursdeltagare får gärna arbeta med utlämnande av allmänna handlingar.

Detaljerat schema för kursen och kommande tillfällen visas nedan

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som Interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Göran Rydeberg
Kursledare

Göran är fil dr i historia, konsult och arkivarie med bred sakkunskap som chef, expert, projektledare och utredare främst inom den offentliga sektorn. Han har en omfattande pedagogisk erfarenhet och arbetar nu som arkivchef vid Stockholms universitet.

Göran är specialist på sekretess- och integritetsfrågor med stor erfarenhet från såväl försvars- som den civila sektorn. Han har också omfattande kompetens om grundlagsfrågor, svensk och internationell förvaltningslagstiftning, dokument- och arkivhantering i praktiken samt digitala medier.

Vad handlar kursen om?

 • Lagkraven för sekretess
 • Vad meddelarfrihet betyder
 • Hur du ska besvara en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
 • Hur du gör en sekretessprövning
 • Vilken paragraf som är tillämplig
 • Vad de olika skaderekvisiten innebär
 • Hur beslut i sekretessärenden ska dokumenteras
 • Hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras
 • Hur planer, rutiner och instruktioner kan utformas

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 12.00Lagar och regler
Inledning – vad är offentlighet och sekretess?
Lagar och regler som styr sekretessfrågor
Offentlighets- och sekretesslagen samt sekretessförordningen
– utformning och tillämpning
Hantering av begäran om att få ta del av information
– bedömning av vad som är allmän handling
Format/medium, hur får man del av information som är svåråtkomlig?
Övning
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Ansvarsförhållanden
Ansvarsförhållanden för sekretessfrågor vid myndighet
Hur hanteras eventuella överklaganden
Skaderekvisit
Övning
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.20Särskilda fall
Personuppgiftslagen (PUL), menbedömning,
forskningssekretess, upphandlingssekretess,
patientsekretess och andra specialfall (anpassas efter deltagarnas egna önskemål)
Övning
16.30Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
Våren 2018, datum kommer.

Kursledare
Göran Rydeberg

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center


Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

 • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
 • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
 • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.