Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Kurs för dig som hanterar utlämnande av allmänna handlingar

Skapa en säker ärendehantering med sekretess

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

Lär dig hantera utlämnanden på en dag!

Kurserna genomförs under en bestämd kalendervecka och tar ca 10 timmar totalt att genomföra. De genomförs helt på distans och innehåller följande moment:

  • Lärarledda seminarier via videokonferens med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Samtliga deltagare ser och hör varandra. 
  • Förinspelade video där varje deltagare tittar självständigt.
  • Länkar till/ nedladdningsbara PDF:er med text som deltagarna läser självständigt
  • Chatt med kursledare
  • Övningar som deltagarna utför självständigt eller på ett lärarlett seminarium
  • Test av kunskaperna
  • Efter genomgången kurs finns möjlighet att ladda ner ett kursintyg.

Du behöver ha dator med möjlighet att delta via video och ljud, vill du göra övningar eller läsa texter på papper behöver du ha möjlighet att skriva ut material.

Kursstart

Mån-FreAugusti31
Distans10 timmar under en veckaTill anmälan

Kursinnehåll

Lärarledda seminarier kombinerat med självständig inlärning
TidAktivitet
Mån 09:00 - 11:00

Seminarium med kursledaren

Vilka lagar och regler styr sekretessfrågor? Hur är offentlighets- och sekretesslagen utformad och hur ska de tillämpas? Hur ska hantering av begäran om att få ta del av information hanteras? Hur ska du bedöma vad som är allmän handling? 
Självständiga studier
Texter att läsa, övningar att göra, video att se
Tis 13:00-14:00

Chatta med kursledare

Ställ dina frågor kring kursmaterialet
Självständiga studier
Texter att läsa, övningar att göra, video att se
Ons 10:00-12:00

Seminarium med kursledaren

Hur är ansvarsförhållanden för sekretessfrågor vid en myndighet? Hur ska eventuella överklaganden hanteras? Vad är ett skaderekvisit?
Självständiga studier
Texter att läsa, övningar att göra, video att se
Tors 13:00 - 14:00

Chatta med kursledare

Ställ dina frågor kring kursmaterialet
Självständiga studier
Texter att läsa, övningar att göra, video att se
Fre 9:00 - 11:00

Seminarium med kursledaren

Mer om specifika sekretessregler som forskningssekretess, upphandlingssekretess, patientsekretess och andra.  Exempel och rättsfall 
Självständiga studier
Test och kursintyg

Lär dig hantera utlämnanden på en dag på en dag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Med utgångspunkt i den egna verksamheten går vi igenom och tolkar offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär.
GDPR och dess betydelse för möjligheten att tillgängliggöra information kommer också att beröras. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras.

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus är en omtyckt kursledare.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

6500 SEK exkl moms. I kursavgiften ingår:Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.


Villkor

Allmänna villkor:

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?


Sekretess i praktiken

Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar

Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av information/allmänna handlingar. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. Du kommer att kunna arbeta tryggt och säkert med utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du lär dig göra grundliga sekretessprövningar, hur dessa ska dokumenteras och hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras